Greåker videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i sang 20%, og for skoleåret 2018/2019 er det ledig et vikariat på 20% i sang (med mulighet for forlengelse).

Greåker videregående skole søker 100 % fast undervisningsstilling på utdanningsprogrammet bygg og anlegg.

Greåker videregående skole har 100 % fast undervisningsstilling på utdanningsprogrammet bygg og anlegg.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig stilling i rettslære, engelsk, reiseliv og språk. Det er til sammen behov for ca 50% stilling, noe fast og noe vikariat for skoleåret 2018/2019.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledige stillinger i norsk. Det er tilsammen behov for ca. 2,5 stilling, hovedsakelig vikariater for skoleåret 2018/2019.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig vikariat i realfag. Stillingen består i hovedsak av matematikk og naturfag, men det kan bli aktuelt å kombinere med et programfag innen realfag.

Hvordan skal vi reise i framtiden? Hvordan når vi målet om nullvekst i personbiltrafikken i Sarpsborg og Fredrikstad? Hvordan ruster vi Nedre Glomma best mulig for framtidig utvikling?

Vi søker kommunikasjonsansvarlig for Bypakke Nedre Glomma.

St.Olav videregående skole søker etter dyktig og engasjert elevassistent/miljøarbeider i 89 % stilling med tiltredelse 1. august 2018.

Askim videregående skole har fra skolestart ledig stilling som elevassistent/fagarbeider.

Askim videregående har behov en elektrolærer i 50% fast stilling. Vi søker primært en person med solid og mangfoldig bakgrunn innenfor elektrofag, gjerne med spesiell kompetanse innenfor hus- og bygningsinstallasjon. Det er ønskelig at søkeren har godkjenning som installatør.