Askim videregående skole søker tilkallingsvikarer i norsk, tysk, spansk og økonomiske fag.

Askim videregående skole har ledig vikariat i idrettsfag/kroppsøving fra 1.1.2020. Stillingen omfatter undervisning i idrettsfagene Aktivitetslære, Treningslære 2 og Breddeidrett, og i faget Kroppsøving på vg1, vg2 og vg3.

Askim videregående skole skal ansette en medarbeider med særlig ansvar for skolemiljø.
Vi ønsker oss en miljøveileder som engasjerer seg for et trygt og inkluderende elevmiljø for alle, en som trives med å skape engasjement og aktiviteter sammen med elevene våre.

St. Olav videregående skole søker tilkallingsvikarer til matematikk, spansk, fransk, engelsk, historie og religion.

Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal benytte data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4-studien. Prosjektet vil kartlegge tannstatus, karies- og behandlingserfaring blant voksne samt identifisere risikofaktorer som er knyttet til tannhelse i de forskjellige aldersgruppene. Resultater fra prosjektet vil bringe ny kunnskap om tannhelsen blant voksne i Norge og vil være viktige for planlegging og beslutninger med hensyn til fremtidens tannhelsetjenester, -utdanning og -politikk.

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som byggeleder – driftskontrakter.

  

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som byggeleder/rådgiver – veglys.

  

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som byggeleder/rådgiver vegmerking.

  

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som byggeleder/rådgiver - veglys og elektro.

  

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som ingeniør/rådgiver – arbeidsvarsling.