Kalnes videregående skole har ledig 100% fast stilling som lærer i naturbruk med undervisningskompetanse i landbruksteknikk, innendørs- og utendørsmekanisering fra 1.januar 2019.

Borg videregående skole i Sarpsborg har ledig stilling som assisterende rektor fra 1. januar 2019.

Halden videregående skole søker etter en dyktig og engasjert medarbeider til 75% vikariat som miljøveileder ved skolens forsterkede avdeling fra 15.11.2018 og frem til 30.11.2019.

Halden videregående skole har ledig 89 % fast stilling som miljøarbeider ved skolens elevtjeneste fra 1.1.2019.

Ved Halden videregående skole er det ledig 90% vikarstilling innen matematikk og inntil 65% vikarstilling innen naturfag fra og med 1.2.2019 og ut skoleåret 2018/2019.

Halden videregående skole har ledig 85% fast stilling innen rettslære fra og med 1.1.2019.

Halden videregående skole har ledig 100 % fast stilling innen elektrofag med hovedvekt på el-energifaget fra og med 1.2.2019.

Biogass Oslofjord søker etter prosjektmedarbeider for å jobbe med utvikling av verdikjeden for biogass i regionen.  

Biogass Oslofjord søker en allsidig koordinator til å lede prosjektet.

Tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst søker autorisert tannhelsesekretær 60-100% stilling (vikariat)