Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig 50% vikariat innen IKT-fag og matematikk.

Askim videregående skole har ledig inntil 45% fast stilling i tysk.

Har du engasjement for Fagfornyelsen og fremtidens skole? Ønsker du å være del av en utviklingsorientert skole der elevene tilbys virkelighetsnær, helhetlig og personliggjort opplæring i henhold til nåværende og fremtidige bransjestandarder? Da håper vi du søker stillingen som fagleder innenfor Teknikk og industriell produksjon på Glemmen videregående skole.

Glemmen videregående skole søker utviklingsorienterte og faglig oppdaterte lærere innen elektrofagene, data og elektronikk, automasjon og el-energi.

Glemmen videregående skole søker utviklingsorienterte og faglig oppdaterte lærere innen TIP-fagene.

Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal benytte data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4-studien. Prosjektet vil kartlegge tannstatus, karies- og behandlingserfaring blant voksne samt identifisere risikofaktorer som er knyttet til tannhelse i de forskjellige aldersgruppene. Resultater fra prosjektet vil bringe ny kunnskap om tannhelsen blant voksne i Norge og vil være viktige for planlegging og beslutninger med hensyn til fremtidens tannhelsetjenester, -utdanning og -politikk.