Innkjøp og fakturering

Fakturering

Østfold fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører.

For spørsmål om fakturering, kontakt oss på fakturamottak@ostfoldfk.no.

Eller ring fakturamottaket på telefon 69 11 72 19 eller 69 11 76 56.

Innkjøpsseksjonen

Innkjøpsseksjonen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fylkeskommunens felleskontrakter for vare- og tjenestekjøp. Seksjonen kan også hjelpe til med innkjøpsfaglig bistand ved enkeltanskaffelser.

Fylkeskommunen benytter følgende standardvilkår ved kjøp av varer og tjenester:

  1. Standard avtalevilkår for kjøp av varer (PDF, 508 kB)
  2. Standard avtalevilkår for kjøp av tjenester (PDF, 435 kB)

Fylkeskommunen har også en anskaffelsesstrategi (PDF, 655 kB)

Lurer du på noe rundt innkjøp og leveranser kontakt oss i innkjøpsseksjonen.

 

Sende faktura til oss