Fylkesrådmann: Anne Skau

Anne Skau er øverste, administrative leder i Østfold fylkeskommune siden høsten 2016. Fylkesrådmannen har det øverste ansvaret for samtlige virksomheter i Østfold fylkeskommune, både økonomisk og administrativt. Fylkesrådmannen har også ansvar for å legge fram saker til politisk behandling.

Personalia

Navn:                  Anne Skau

Født:                   5. Januar 1959

Sivilstatus:         Gift, to voksne barn

Utdanning       

 • Høgskolekandidat ved Østfold Distriktshøgskole 1980
   
 • Handlingskompetanse på Dagsorden. Lederstudie i regi av Høgskolen i Østfold/Fredrikstad kommune – 30 studiepoeng 2005
   
 • Høgskolen i Østfold – Masterstudium i organisasjon og ledelse.

-Deleksamen i ledelse juni 2008
-Deleksamen i organisasjon- og ledelse våren 2009
-Avsluttende eksamen mai 2010

Arbeidsliv               

 • Østfold fylkesrevisjon – diverse saksbehandlerstillinger 1980-1986
 • Østfold fylkeskommune – økonomikonsulent 1986 –
 • Onsøy Kommune – økonomikonsulent/ kontorsjef 1991-1993                              
 • Prosjekt Kommunesammenslutning – prosjektsekretær 1992-1993
 • Fredrikstad kommune – Plan- og økonomisjef 1993-2005
 • Fredrikstad kommune – Rådmannens stedfortreder 2000-2014
 • Fredrikstad kommune – Seksjonssjef økonomi og kommunikasjon 2005-2009
 • Fredrikstad kommune - Konstituert  rådmann 1.5-16.9 2008      
 • Fredrikstad kommune – Kommunalsjef  for økonomi- og organisasjonsutvikling 2009-2014

Verv: 

 • Medlem i Samordningsrådet for KOSTRA fra 1994 – 2009.
 • Leder i styringsgruppe for ASSS-samarbeidet (Samarbeid om styringsdata mellom de ti største kommunene) i 3 år og medlem i styringsgruppe/ prosjektgruppe fra 2001 til 2008.
 • Styremedlem Østfold energi 2010 - 2014

Kontakt

Anne Skau
E-post
Mobil 906 47 488