Forskjellen fylkeskommune og fylkesmann

Det kan være vanskelig å skille mellom fylkeskommunen og fylkesmann. Fylkesmannens oppgaver består blant annet av familiesaker som separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker, fri rettshjelp, utbetaling av statstilskudd til trossamfunn, samfunnssikkerhet og beredskap, verge og vergemål samt fylkeslege.

Fylkesmannen er statens representant i Østfold, mens fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå. 

Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene.

Fylkemannen er statlig sektormyndighet innenfor helse og sosial, kommunal forvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, miljøvern, utdanning og barnehage, barn og familie, vergemål og landbruk.

Les mer om Fylkesmannen i Østfold