Fylkeskommunens oppgaver og ansvar

Du tenker kanskje ikke på det, men Østfold fylkeskommune er til stede i livene til svært mange mennesker i fylket vårt – hver dag.

Vi tar oss av busstilbudet, vi driver videregående skoler og de offentlige tannklinikkene. Vi jobber med så ulike temaer som veier og kultur. Og vi planlegger arealbruk og verner om kulturminner og naturen og miljøet vårt.

Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2016 er på rundt tre milliarder kroner. Selv om vi leverer helt konkrete tjenester til innbyggerne, er en annen viktig del av oppgavene våre å koordinere og hjelpe til slik at vi kan samarbeide på tvers av grenser i Østfold.

Godt medarbeiderskap - Klikk for stort bildeGodt medarbeiderskap Trine Sirnes

 

Sammen med staten og kommunene utgjør fylkeskommunene det offentlige Norge. Hovedoppgavene til fylkeskommunen er videregående opplæring og regional utvikling. Fylkeskommunen leverer de tjenestene som er for store for den enkelte kommune, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene.

Et eksempel på dette er næringsutvikling. Sammen med kommuner og næringsliv, organisasjoner og med andre offentlige etater, jobber vi hver dag for at Østfold skal bli sterkere på alle måter – og at næringslivet skal blomstre og at vi kan få flere arbeidsplasser og mer næringsvirksomhet og verdiskapning.

I denne videoen kan du bli bedre kjent med oss:

Samtidig er Østfold et fylke fullt av unike kulturminner og flott natur. Her jobber vi iherdig for å kartlegge og ta godt vare på vår felles historie. Samtidig jobber vi for at vannkvaliteten i elver, sjøer og kysten vår er så god som mulig. Vi vil at naturen skal være tilgjengelig for alle, og at den kan brukes til både friluftsliv, jakt og fisk.

Vi jobber, også gjennom andre, for at Østfold skal være en forkjemper for et bedre klima. Derfor er vi også engasjert for at Østfold skal ligge i front i det grønne skiftet.

Fylkeskommunens oppgaver og ansvar

Fylkeskommunens ledelse

Øverste styringsorgan for fylkeskommunen er fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske leder, mens fylkesrådmannen tar seg av den administrative ledelsen. 

Politikere og fylkesting

Som det øverste folkevalgte organet er det fylkestinget som treffer beslutningene. Representantene velges hvert fjerde år ved fylkestingsvalget, som avholdes samtidig med kommunestyrevalget. 
I Østfold består fylkestinget av 35 representanter. Neste fylkestingsvalg er høsten 2019.

Dette står vi for

En god medarbeider i Østfold fylkeskommune etterlever visjonen grenseløse Østfold og verdiene profesjonell, raus og kreativ i atferd og praktisk handling.

Les mer om vår visjon og våre verdier

Forskjellen fylkeskommune og fylkesmannen

Det kan være vanskelig å skille mellom fylkeskommunen og fylkesmann. Fylkesmannen er statens representant i Østfold, mens fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå. Fylkesmannens oppgaver består blant annet av familiesaker som separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker, fri rettshjelp, utbetaling av statstilskudd til trossamfunn, samfunssikkerhet og beredskap, verge og vergemål, fylkeslege.

Les mer om Fylkesmannen i Østfold