Dette eier vi

Aksjer og eierskap

 

Aksjer

Selskap

Oppr. verdi

Bokført verdi

Eierandel

Østfold fylkeskom. adm.bygg A/S (100 aksjer a kr 1.000,-)

100.000

1 578 565

100 %

Viken Filmsenter AS (100 aksjer fra 2011)

25.000

25.000

25 %

Mysenbyen A/S (6 aksjer a kr 1.000,-)  1998

6.000

6.000

3 %

Rygge Sivile Lufthavn AS (1.142.566 aksjer a kr 10,-)

11.425.660

1

4,98 %

Østfoldforskning AS (STØ) (1000 aksjer a kr 1.000,-)

1.000.000

1.000.000

33,33 %

Punkt Ø AS (99 aksjer a kr 10.000,-)

990.000

999.000

58,24 %

Unikom  A/S (246 aksjer a kr1000,-)

246.000

1

5,91 %

Rehabliteringssenteret Air AS (5 aksjer a kr 500,-)

2.500

1

0,25 %

Haldenvassdragets Kanalselskap  (31.730 aksjer a kr 2,-)

 63 460

 63 460

17,78 %

Inspiria Eiendom AS (8500 aksjer) (2125 kjøpt nov 11)

 53 125

50 470

47,50 %

Østfold Energi A/S (35.000 aksjer )

3.500.00

3.500.000

50 %

Visit Østfold AS (340 aksjer a kr 397,-)

134.980

134.980

34 %

Østfold og Follo Nyskapingsfond AS (1500 aksjer a kr 1000,-)

1.500.000

1.500.000

22 %

Vegfinans AS (14 aksjer a kr 50.000,-)

700.000

700.000

17 %

Interoperabilitetstjenester AS (22 aksjer a kr 14.444,-)

 317.768

 317.768

2,44 %

 

 

 

 

Sum aksjer

20.064.493

 9 866 246

 

* Markedsverdi Østfold Energi AS er opplyst ligningsverdi iht akjonæroppgave 2016 fra selskapet pr 03.02.2017

 

 

 

** Aksjene i Rygge Sivile Lufthavn er skrevet ned til kr 1, da driften av lufthavnen ble avviklet november 2016. Aksjene er av fylkesutvalget 15.12.2016 vedtatt overdratt vederlagsfritt til Østfold Energi AS.

 

 

 

 

     

 

Andeler/ innskudd

Selskap/virksomhet Oppr. verdi Bokført verdi Eierandel
Nortura SA (obligatorisk andelsinnskudd 2011) 11.000 12.000  
Bibliotekssentralen SA (30 andeler a kr 300) 9.000 9.000  
Det norske Blåseensable – Stiftelseskapital 300.000 300.000  
Norsvin SA – Andelsinnskudd 2010 2.000 2.000  
Østfoldkorn BA1 andel Kalnes 1.500 1.500  
Felleskjøpet  250 250  
Viken Skog BA Adelskapital 119.025 119.025  
KLP – Egenkapitalinnskudd (KS 10) 30.445.908 40.125.205  
KLP – Egenkapitalinnskudd (KS 13) 122.510 122.510  
KLP – Egenkapitalinnskudd (KS 15) 77.839 77.839  
Innovasjon Norge – eierandel 505.474 505.263  
Sum andeler/innskudd 31.594.506 41.274.592  

Kontakt

Ida Nordby
E-post
Mobil 901 67 168