Vil se på Rogalandsløsning for Østfold

Samferdselspolitikerne i Østfold er begeistret for mobilitetssatsingen "hjem-jobb-hjem" fra Nord-Jæren, og ønsker å se på muligheten for å innføre noe liknende lokalt.

Mye av hjem-jobb-hjem-konseptet betjenes på nett eller mobil - Klikk for stort bilde

På Nord-Jæren har flere kommuner, Rogaland fylkeskommune, NSB, Statens vegvesen og mobilitetsselskapet Kolumbus gått sammen om en satsing, rettet mot bedriftsmarkedet, for å få flere til å velge bort bilen til jobbreiser når dette er mulig.

Barnet har fått navnet "hjemjobbhjem"

Nå er over 40.000 ansatte i forskjellige lokale bedrifter med på ordningen, der et kort til ca 500 kroner og sømløs overgang mellom transportmidler bidrar til å få flere til å la bilen stå innimellom.

Tirsdag behandlet samferdselskomiteen et forslag om å titte nærmere på mulighetene for å få til noe liknende i Østfold - og det var det rørende enighet om.

– Dette er et spennende prosjekt. Med nye bussruter legger vi til rette for adferdsendringer, og med et slikt samarbeid med næringslivet, vil vi kunne få en helhetlig pakke. Jeg synes vi skal henge oss på - vi har dårlig tid, så her er det bare å kjøre på, sa Erik Skauen, Mdg, entusiastisk.

Også komiteleder Olav Moe er begeistret for konseptet, som Rogaland deler vederlagsfritt med alle offentlige aktører.

Derfor hadde han ingen problemer med å få med resten av komiteen til enstemmig å gå inn for å titte nærmere på en Østfold-variant.

Vedtak:

  • Orienteringen om mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem tas til orientering.
  • Fylkesrådmannen bes ta initiativ overfor partene i samarbeidsavtalen for nedre Glomma slik at konseptet kan benyttes i forbindelse med innføringen av nytt kollektivtilbud i nedre Glomma.
  • Med bakgrunn i erfaringene fra nedre Glomma bes fylkesrådmannen komme tilbake med en sak som evaluerer resultatene før en slik ordning vurderes innført også i andre deler av Østfold. 

Les tidligere sak om hjemjobbhjem

Dette er Hjemjobbhjem

"Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Vårt mål er at alle ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene skal kjøre sjeldnere til og fra jobb. Vi vil inspirere og legge til rette for at du lettere kan sette bilen fra deg hjemme. Dette gjør vi blant annet ved å tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en månedsbillett for buss og tog i Rogaland til kun 515 kroner. Billetten inkluderer også Vassøyferjen og hurtigbåtene til Hommersåk og byøyene. Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter har også tilgang til fri bruk av Bysykkelen.

På denne måten skal vi bidra til regjeringens nullvekstmål: "Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange".

HjemJobbHjem er Mobilitetsgruppens første prosjekt. Mobilitetsgruppen består av Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Les mer om Mobiltetsgruppen."