Vil ha vurdert egen veibru over Sarpsfossen kombinert med to jernbanealternativer

En egen veibru over Sarpsfossen kan bli en løsning. Fylkespolitikere vil at forslaget konsekvensutredes i kombinasjon med to jernbanealternativer. 

200808sarpefossen28 - Klikk for stort bilde

I det pågående Intercity-arbeidet har det vært et bredt ønske om å få en samtidig utbygging av vei og jernbane over Sarpsfossen.  Det har blitt besluttet å konsekvensutrede to kombinasjoner av veg og jernbane ved Sarpsfossen. 

  • Et alternativ med utbygging nord for Olavsvollen.
  • Alternativ to er et såkalt midt-alternativ, som blant annet innebærer at boligområdet Tarris må rives, men som vurderes som det jernbaneteknisk beste alternativet. 

I etterkant har det også kommet opp et nytt alternativ, som innebærer at vei kan bygges uavhengig jernbane.  

Veien vil da krysse Sarpsfossen på Østsiden av Glomma. 

I et felles saksframlegg har Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune foreslått at dette alternativet konsekvensutredes, i kombinasjon med jernbanealternativ Midt. Det ble videre foreslått å ikke konsekvensutrede veialternativet i kombinasjon med jernbane-alternativet nord for Olavsvollen.

Les også: IC-utsettelse i Østfold: - Setter utviklingen på vent 

Politikerne på begge sider av bordet i fylkesutvalget ønsker imidlertid å konsekvensutrede begge alternativene i kombinasjon med veialternativet.  

Det vedtok fylkesutvalget 12. april. 

- Fornuftig å ta med alle

Arbeiderpartiets Andreas Lervik fremmet på vegne av sitt parti, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti

forslaget om å konsekvensutrede begge jernbanealternativene. 

- Vi erkjenner at man i Sarpsborg har et ønske om å også utrede det nordlige alternativet. Det ønsket kommer vi nå i møt. Jeg mistenker at behovet for en tilleggsutredning uansett vil komme her, og da kan vi gjøre det nå, sier Lervik. 

Opposisjonen, i fylkesutvalget representert ved Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, var enig i forslaget. 

- Når man først skal bruke tid og penger på å konsekvensutrede, er det fornuftig å ha med alle alternativer fra starten, sier Høyres Simen Nord.

Dette er vedtaket

Dermed er dette vedtaket fra fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 

  1. Vegalternativ 10 i kombinasjon med jernbanealternativ Midt og jernbanealternativ Nord for Olavsvollen konsekvensutredes. Dette kommer i tillegg til de konsekvensutredningene som er besluttet gjennom sak 110/17 i Sarpsborg bystyre, sak 134/17 i Fredrikstad bystyre og sak PS 150/17 i fylkesutvalget i Østfold.
  2. Utredningsarbeidet gjennomføres innenfor en total økonomisk ramme på 10,9 millioner kroner for Østfold fylkeskommune og 10,5 millioner kroner for Sarpsborg kommune. Ytterligere finansieringsbehov på 2,8 millioner kroner i kommunen og 2,8 millioner kroner i Østfold fylkeskommune innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.