– Viktig møteplass

– Samlinger som Fredrikstadkonferansen er viktige møteplasser for å skape felles forståelse og felles retning for hvordan vi kan skape vekst og arbeidsplasser i Østfold, sier næringssjef i Østfold fylkeskommune, Anne Wold.
Næringssjef Anne Wold, Østfold fylkeskommune - Klikk for stort bildeNæringssjef Anne Wold, Østfold fylkeskommune

Konferansen i regi av Fredrikstad næringsforening trakk nærmere 200 deltakere onsdag. Sted for Fredrikstadkonferansen? Fredrikstad, naturlig nok.

– Konferansen er viktig for å lære og dele kunnskap om aktuelle temaer. Viktige utviklingstrekk i samfunnet, som bærekraft, grønt skifte og digitalisering, påvirker alle bedrifter i dag. Dette løser man ikke alene, men i samarbeid med andre. Derfor er også det regionale samarbeidet om næringsutvikling i Østfold så viktig. Vi må løfte blikket litt over det nære og lokale. Vi konkurrerer ikke med hverandre, men bygger hverandre sterke, sier Anne Wold.

Gir muligheter

Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero mente det ligger utrolige muligheter i å satse på bærekraft og grønne løsninger, men at det fordrer en gigantisk omstilling.

 

– Det vil lønne seg å være grønn i tiden framover, men det krever mye. Noen vil tape på å gå foran og ta sjansen, mens andre vil tape på å henge igjen i det gamle. Det viktige er at man lager gode incentiver for omstilling og vekst, slik det er blitt gjort med el-biler. Så får man heller stramme til etter hvert. Du må ha virkemidler som skaper et marked for endring. Her har det offentlige som innkjøpere mulighet til å kreve på en måte som fremmer ønsket utvikling, sa Holm og viste til fylkeskommunale krav om elektriske ferger og miljøvennlige busser.

Samarbeid viktig

– Vi må samhandle mellom kommune og næringsliv, og her tror jeg bærekraft er en viktig driver, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård i en kommentar.