Viderefører avtale om voksenopplæring

Østfold fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Østfold har nå inngått ny samarbeidsavtale som vil gi et enda bedre tilbud til fylkets voksne innbyggere.

Illustrasjonsbilde - skole - Klikk for stort bilde

– Avtalen vil være et viktig bidrag til å øke den generelle kompetansen i Østfolds befolkning. Kort sagt tilbyr vi mer til flere, og tar vare på dem som trenger å få formalisert kompetansen sin, sier fylkesdirektør Solveig Olsen.

Avtalen, som ble signert onsdag 2. mai, regulerer samarbeidet mellom Østfold fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet Østfold. Avtalen er ikke ny, men er en revisjon av tidligere avtale. Det er særlig teoriforberedende kurs for praksiskandidater, slik at de som har minimum fem års arbeidserfaring kan få fagbrev, som er aktuelt nå.

Avtalen løper til den blir sagt opp, og skal revideres hvert annet år. Den legger til rette for et nært samarbeid mellom Voksenopplæringsforbundet og Østfold fylkeskommune gjennom halvårlige samarbeidsmøter og løpende informasjonsutveksling.