TV-aksjonen 2018: Sammen for et varmere samfunn

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Østfold fylkeskommune, LO og NHO er med på laget. 

KLARE: Trond Henriksen (Kirkens Bymisjon), Siv Henriette Jacobsen (fylkesvaraordfører og leder fylkesaksjonskomiteen i Østfold), Renate Holm (Kirkens Bymisjon) og Ulf Lervik (LOs distrikssekretær i Østfold) håper østfoldingene gir så det monner i årets TV-aksjon. NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen var ikke til stede da bildet ble tatt. - Klikk for stort bildeKLARE: Trond Henriksen (Kirkens Bymisjon), Siv Henriette Jacobsen (fylkesvaraordfører og leder fylkesaksjonskomiteen i Østfold), Renate Holm (Kirkens Bymisjon) og Ulf Lervik (LOs distrikssekretær i Østfold) håper østfoldingene gir så det monner i årets TV-aksjon. NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det er første gang det lokale trepartssamarbeidet går sammen om å støtte TV-aksjonen 21. oktober. Og målet er klart: 

- La årets TV-aksjon være starten på et enda sterkere lokalt trepartssamarbeid både for næringslivet og samfunnet, heter det i en fellesuttalelse fra Østfold fylkeskommune, LO og NHO.

– Gjør en uvurderlig innsats

I år går altså innsamlingen til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. 

– Samfunnet vi lever i handler aller mest om hvordan vi har det i lokalsamfunnet og hvor mye vi stiller opp for hverandre. Her gjør Kirkens Bymisjon en uvurderlig innsats for at alle skal føle seg inkludert og sett. Dersom det lokale trepartssamarbeidet fungerer godt vil det kunne lykkes enda bedre å skape nettopp et varmt og inkluderende samfunn, sier skriver Siv Henriette Jacobsen (fylkesvaraordfører og leder fylkesakskjonskomiteen i Østfold), Roald Gulbrandsen (NHOs regiondirektør) og Ulf Lervik (LOs distriktssekretær i Østfold). 

Gir smakebit 15. september

Det er ord som gleder Renate Holm i Kirkens Bymisjon. 

– Vi er svært glade for at trepartssamarbeidet er med på laget. Det at næringslivet er på banen, er kjempebra, sier hun, og viser til flere eksempler hvor næringslivet er på ballen i forbindelse med TV-aksjonen.  

For selv om selve TV-aksjonen er en drøy måned unna, gis det allerede førstkommende lørdag 15. september en - bokstavelig talt - smakebit på hjertevarmen som kan komme ut av godt samarbeid.

Da går nemlig Kirkens Bymisjon sammen med byens restaurantnæring om et stort, gratis lunsjbord på Stortorvet. Arrangementet begynner klokken 11.

- Hele Fredrikstad er invitert. Vi kaller det Mindre alene sammen. Det serveres blant annet suppe laget og servert av byens restauranter, forteller Renate Holm.

Uttalelsen fra trepartssamarbeidet


Her finner du uttalelsen fra trepartssamarbeidet i sin helhet: 

Trepartssamarbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn

Søndag 21. oktober arrangeres verdens største dugnad - TV-aksjon. I år går innsamlingen til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal Kirkens Bymisjon vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn vil skape 700 000 møter mellom mennesker.


Trepartssamarbeidet i Østfold med Østfold fylkeskommune, NHO og LO støtter TV-aksjonen. Vi vil oppfordre andre til å støtte TV-aksjonen, gjerne gjennom et godt trepartssamarbeid lokalt i Østfolds regioner og kommuner, samt et godt topartssamarbeid på arbeidsplassene. Et godt samarbeid der alle kan bidra er den viktigste delen av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er helt sentralt i Den norske modellen og velferdssamfunnet vårt. Like viktig er samspillet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ute i virksomhetene. En høy andel organiserte på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er derfor et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

Den norske modellen er bygd på tillitt, samarbeid og gode løsninger for fellesskapet. Når trepartssamarbeidet fungerer kan vi få til løsninger som ingen av partene ville ha klart alene. Derfor er det viktig med et velfungerende trepartssamarbeid også lokalt.

Potensialet i trepartssamarbeidet er under utvikling og kan bli utfordret hvis det ikke ivaretas og hegnes om.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Samfunnet vi lever i handler aller mest om hvordan vi har det i lokalsamfunnet og hvor mye vi stiller opp for hverandre. Her gjør Kirkens Bymisjon en uvurderlig innsats for at alle skal føle seg inkludert og sett. Dersom det lokale trepartssamarbeidet fungerer godt vil det kunne lykkes enda bedre å skape nettopp et varmt og inkluderende samfunn.

Vi vil derfor oppfordre kommuner, lokale næringsforeninger/arbeidsgiverforeninger og LO lokalt/arbeidstagerorganisasjoner til å ta del i årets TV-aksjon og la det være en god utvikling av trepartssamarbeid lokalt. I denne saken kan alle partene sammen jobbe for å skape et enda varmere og mer inkluderende lokalsamfunn. La årets TV-aksjon være starten på et enda sterkere lokalt trepartssamarbeid både for næringslivet og samfunnet.

Siv Henriette Jacobsen, Fylkesvaraordfører og leder fylkesaksjonskomiteen i Østfold

Roald Gulbrandsen, NHOs Regiondirektør i Østfold

Ulf Lervik, LOs Distriktssekretær i Østfold