Tre forslag videre i konkurransen om å bygge nye St. Olav

Disse tre går videre til en forhandlingsrunde, som avgjør den endelige vinneren.

st. Olav - Klikk for stort bilde

7 prekvalifiserte prosjekteringsgrupper har deltatt i en plan- og designkonkurranse. De leverte sine løsningsforslag 24. januar 2019. Plansjer fra innleverte løsningsforslag finner du her.

Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune har besluttet å gå videre i prosessen ved å gjennomføre forhandlings/avklaringsmøter med de tre vinnerne som juryen har kåret.

De tre er i alfabetisk rekkefølge:


Som kunngjort i konkurransegrunnlagets del II til Plan- og designkonkurransen, vil det kunne forhandles/avklares om alle sider av tilbudet, men oppdragsgiver ser ikke for seg at det skal foretas en reforhandling av løsningsforslagene.

Den kommende fasen brukes til å foreta eventuelle avklaringer/ mindre bearbeiding som oppdragsgiver mener er nødvendig for å verifisere om løsningsforslagene er gjennomførbare, vurdert blant annet ut i fra kommentarene i juryrapporten.

Etter at disse møtene er gjennomført, vil oppdragsgiver komme med en innstilling til en vinner med begrunnelse og samtidig offentliggjøre juryrapporten. Innstillingen vil bli sendt ut til alle berørte i saken.