Takket for samarbeidet – håper det fortsetter

Det er godt samarbeid som har gitt mange suksesshistorier til Østfold-samfunnet.

Klikk for stort bilde  

Det fremhevet fylkesordfører Ole Haabeth i sin tale på avslutningsmarkeringen for Østfold fylkeskommune 29. november på Scandic City i Fredrikstad.

Rundt 130 inviterte gjester var til stede, blant dem en rekke samarbeidspartnere fra det offentlige Østfold, næringslivet, kultur- og idrettslivet, NHO, LO og Fylkesmannen.  

- For Østfold fylkeskommune har det å ha gode samarbeidspartnere vært helt essensielt. Det være seg i det offentlige, i næringslivet, idretten, frivilligheten, kulturlivet eller i pressen.  Sammen har alle vi som er her utviklet det Østfold vi kjenner i dag, sa Haabeth.

Han nevnte blant annet sykehuset på Kalnes, to nye Europaveier flere nye idrettshaller og en rekke kulturarenaer som har blitt utviklet i Østfold de senere årene.

Videre han understreket at det er essensielt at det gode samarbeidet fortsetter.  

- Skal vi lykkes i Viken, fordrer det at vi alle fortsetter å samarbeide godt, sa han.

Gjengjeldte rosen

Og rosen som fylkesordføreren tildelte aktørene i Østfold, ble gjengjeldt.

- Oppgaven som samfunnsutvikler, har vår fylkeskommune grepet på en veldig god måte. Takk for gode minner, takk for samarbeidet. Men ikke hvil i fred. La oss ta dette videre, sa stortingsrepresentant Svein Roald Hansen fra Østfoldbenken.

Fylkesmann for Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland var inne på det samme.

- Dere forlater noe som har vært veldig bra. Og dere går inn i noe veldig spennende. Jeg tror fylkeskommunen og fylkesmannsembetet har godt av hverandre framover, sa hun.

Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygård nevnte fylkeskommunens innsats innen god tannhelse, folkehelsetiltak og god samfunnsplanlegging i sin tale.

- Dere var blant annet tidlig ute med areal- og transportplanlegging. Det ble en veldig viktig premissleverandør for hvordan vi skulle utvikle oss her i regionen, sa han.

Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Haabeth, Fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland, ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygård og stortingsrepresentant Svein Roald Hansen Kristin H Josefsen    

Seniorrådgiver Yusuf Nebi fra NHO Oslo Viken var også full av lovord om møtene med Østfold fylkeskommune opp gjennom årene.

- Vi har kunne vært åpne og ærlige med hverandre, også når vi har vært uenige. Det er selve fundamentet for et godt samarbeid.

Ærefullt oppdrag

Fylkesordfører Ole Haabeth benyttet også anledningen til å takke for seg. Han gir seg nå i fylkespolitikken.

- Det har vært en ære og et privilegium å få være Østfolds fylkesordfører gjennom 12 år, sa han.

Fem fylkesrådmenn på rad: Kurt Mosbak, Atle Hage, Anne Skau (nåværende), Odd Roald Andreassen og Harald Horne - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde