- Takk - på vegne av alle mobbeofre!

Terje Forsberg fikk i dag utdelt Østfoldprisen 2014. Han takket for prisen på vegne av alle som har blitt eller blir mobbet.

 - Dette er ikke en pris som bare jeg mottar - dette er en pris jeg tar imot på vegne av oss som har hatt en tøff oppvekst og som er blitt mobbet. Jeg synes det er flott at fylkestinget tar tak i dette temaet og gir Østfoldprisen til en med min bakgrunn, sa Terje Forsberg da han fikk utdelt prisen i dagens fylkesting. 
 
Les portrettintervju med vinneren

- Jeg tror ikke det har gått helt opp for meg at jeg har fått prisen! Det er veldig stort for meg å få den, og det er stort for oss som alltid har opplevd nederlag. Jeg representerer en stor gruppe, og det er viktig at denne gruppen blir sett og hørt, sier Forsberg.
 

 
Terje Forsberg hadde med seg familien sin på prisutdelingen.

 


Prisen er, foruten et spesiallaget kunstverk, blomster og en sjekk på 100.000 kroner. Selve utdelingen foregikk i fylkestinget, med påfølgende lunsj og underholdning fra trompetisten Kai Robert Johansen.

"64-årige Forsberg opplevde en barndom med familievold, alvorlig omsorgssvikt og mobbing. På barneskolen ble han erklært evneveik av en lærer, noe som skulle følge ham gjennom hele skolegangen. Som 20-åring kunne han verken lese eller skrive.  Mot alle odds har Terje Forsberg skapt seg et lykkelig liv, barneskolelæreren tok feil. Han lærte seg å lese, regne og skrive som godt voksen og fullført videregående skole. ( ... ) Dette er en imponerende bragd og en stor seier for en person som aldri har gitt opp. Men det er for sin ukuelige innsats for å hjelpe og inspirere barn og voksne med det samme vanskelige utgangspunktet som gir Terje Forsberg Østfoldprisen 2014. I dag er han en prisvinnende forfatter av tre bøker og en ettertraktet foredragsholder - med livshistorien og livsoppdraget sitt som utgangspunkt." står det i juryens begrunnelse om Forsberg.