Sykkelfylket Østfold

– Østfold er et ideelt fylke for sykling - det er kompakte byområder og mange mennesker som forflytter seg over korte avstander. Det var blant budskapene Olav moe, leder av samferdselskomiteen, kom med da han sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet den nasjonale sykkelkonferansen 2018, i år lagt til Østfold.
oLAV_SYKKELKONFERANSE - Klikk for stort bilde Ramona Lunde, Inspiria

– Det jobbes med mange synlige, store prosjekter, slik som riksveiprosjektet og sykkeltrasé i Fredrikstad, noe som vil føre til en fin flyt i sykkeltrafikken. Men det kreves mange virkemidler å få til dette målet, og infrastruktur er kostbart, derfor må vi begynne med de lavthengende fruktene som koster minst penger. «Mange bekker små» er et motto som Bypakken jobber under, og med det menes det at vi må gjennomføre alle viktige, små tiltak - i tillegg til de store tiltakene. Et eksempel på slike tiltak er et stunt som gikk ut på at alle som syklet til Sarpsborg stadion 15. april 2018 kom gratis inn på fotballkampen, og de syklende fikk også tilbud om gratis vårsjekk av sykkelen sin før kampen. Alle disse små bekkene i sum betyr mye, sa Moe.

 

Den nasjonale sykkelkonferansen er svære greier, og mye arbeid er lagt ned i å få den til Østfold. Ikke uventet slo samferdselsministeren, kjent som bilentusiast, et stort slag for sykkelens fortreffeligheter:

– Alle trenger en dytt for å endre vanene våre. Mange av oss har en sykkel stående, men velger å ikke bruke den. Sammen kan alle som er tilstede på konferansen påvirke litt flere, og endre holdninger og vaner hos mennesker rundt seg. Sykling gir bedre trafikkavvikling, sykkel tar ikke mye plass og er uovertruffen tidsmessig. Den er lett å hente og lett å parkere. Det er litt mer arbeid i motbakker og på store distanser, og hvis man skal ha med seg handleposer. Vi må satse på et mangfoldig transporttilbud, hvor det er mulighet til å bruke bil ved behov, men det skal være mer attraktivt å ta buss, gå eller sykle. På denne måten blir vi kvitt mye av køene, sa Solvik Olsen.