Stipend til praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanning

Ansatte som mangler godkjent lærerutdanning kan søke om utdanningsstipend, og personer som ennå ikke er ansatt i skolen kan søke om rekrutteringsstipend. Fristen er 1. mars.

Lærer på byggfag instruerer elever - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Utdanningsstipend

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL).

Rekrutteringsstipend

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL) for å jobbe i skolen.

Hvor store er stipendene?

Staten bidrar med et stipend på:

  • 110 000 kr for personer som tar PPU og PPU-Y (60 studiepoeng)
  • 220 000 kr for personer som tar YFL (180 studiepoeng)

Slik søker du

Har du spørsmål?

Har du noen spørsmål ta gjerne kontakt med fylkeskommunens rådgiver Gry Sørlie, mobil: 41 68 15 48, epost: grysor@ostfoldfk.nok.no