Søkere til læreplass 2018

Etter fristens utløp 1. mars har Østfold fylkeskommune mottatt rett over 1200 søknader om læreplass. Det er noen færre enn i fjor.

Snekker som slår i spiker - Klikk for stort bilde Arne Glomdal

Søkere til læreplass består av søkere til både lærekontrakt og opplæringskontrakt. 

•    1211 har søkt læreplass i 2018. I 2017 var tallet 1243. Det er en nedgang på 32.
•    981 av søkerne har såkalt ungdomsrett.  I 2017 var antallet 952. Det er en økning på 29. 

Antall søknader med ungdomsrett

Søknader med ungdomsrett, fordelt på utdanningsprogram og type kontrakt

Utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett
2018
Søkere med ungdomsrett
2017
Bygg- og anleggsteknikk 164 148
Design og håndverk 45 33
Elektrofag 186 161
Helse- og oppvekstfag 200 204
Naturbruk 18 15
Restaurant- og matfag 64 77
Service og samferdsel 145 141
Teknikk og industriell produksjon 159 173
Total 981 952

 

Totalt antall søknader

Søknader både med og uten ungdomsrett, fordelt på utdanningsprogram og type kontrakt.

Utdanningsprogram

Søkere 2018

Søkere 2017

 

Lære-
kontrakter

Opplærings-kontrakter

Totalt

Lære-kontrakter

Opplærings-kontrakter

Totalt

Bygg- og anleggsteknikk

168

21

189

153

16

169

Design og håndverk

51

5

56

35

3

38

Elektrofag

214

2

216

189

1

190

Helse- og oppvekstfag

270

21

291

293

11

304

Naturbruk

14

6

20

17

11

28

Restaurant- og matfag

58

14

72

64

25

89

Service og samferdsel

122

51

173

147

43

190

Teknikk og industriell produksjon

182

12

194

210

15

225

 Total

1079

132

1211

1118

125

1243

 

Søkingen totalt sett viser ikke store endringer fra i fjor, men det er en liten oppgang i antall søkere innen bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk og elektro, mens de resterende utdanningsprogrammene viser en svak nedgang i antall søkere totalt.

- På tross av en stor økning i antallet som fikk læreplass i 2017 i forhold til 2016, så er målet for 2018 å øke ytterligere antall som får læreplass. Dette håper og tror vi at næringslivet i Østfold er med på, sier Kristin St. Hilaire, seksjonsleder i fylkeskommunens opplæringsavdeling.