Søk penger til ditt folkehelseprosjekt

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa ønsker flere folkehelseprosjekter i kommunene. Nå kan du søke om penger til ditt prosjekt. Søknadsfristen er 1. oktober. 

Klikk for stort bilde Bewakoof.com Official on Unsplash

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen? Nå inviterer vi kommunene til å sende inn sine beste folkehelseprosjekter. Kanskje kan vi realisere disse sammen.  

Retningslinjer og søknadsskjema for regionale folkehelsemidler finner du her

Østfold fylkeskommune ønsker å satse på det lokale og regionale folkehelsearbeidet. Hvert år deler Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune ut regionale folkehelsemidler til folkehelseprosjekter i kommunene. I 2019 ble det delt ut 3 millioner kroner gjennom denne ordningen. Tilskuddsmidlene er et verktøy for å få oppnå målene vi har satt oss i gjeldende planer og for å samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Søknadene må komme fra kommunene selv, men frivillige organisasjoner og liknende kan ta kontakt med sin kommune og initiere en søknad gjennom disse.

Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn halvparten av prosjektets samlede kostnader. 

Det vil legges vekt på tiltak og prosjekter som kan bidra i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse. 

Vi håper på mange gode og spennende prosjekter.