Søk midler til utvikling av næringslivet i Østfold! Frist 16. september 2018

I 2018 fordeler Østfold fylkeskommune 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Denne ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart for tildelingsrunde nummer to. 

Ideer - Klikk for stort bilde

Støtteordningen skal først og fremst komme små- og mellomstore bedrifter og virksomheter i Østfold til gode, men det er næringsmiljøene, kommunene, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene som må søke. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og bedrifter, bedriftsnettverk og andre organisasjoner.

Hva kan det søkes om?

Har du som næringsutvikler prosjekter innen omstilling og kompetansetiltak som er med på å styrke næringslivet i regionen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser i Østfold ønsker vi at du søker. Vi ser etter prosjekter som jobber med å tiltrekke virksomheter og kompetanse til Østfold, sikre bærekraftig vekst i bedrifter eller legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer. Videre ønsker vi gode prosjekter som bidrar til omstilling gjennom innovasjonsaktiviteter og/eller å sikre tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

Ny støtteordning

Med denne støtteordningen som gjelder for 2018 og 2019 vil Østfold fylkeskommune samordne søknadene til omstilling og kompetansetiltak innen næringslivet. Ordningen vil ha en felles søknadsfrist før sommeren og en på høsten. De innkomne søknadene blir vurdert under ett.

Første tildelingsrunde var i mai. 

Nå er det klart for andre utlysningsrunde med søknadsfrist 16. september.

Søknad gjennom regionalforvaltning.no

For retningslinjer for Støtteordning for næringsutvikling i Østfold og informasjon om hvordan søke, se mer informasjon her.