Slik settes tankegym på timeplanen

Skolene i Østfold vil bidra til at unges psykiske helse blir bedre. Denne våren legges grunnlaget for en undervisning som blir historisk. 

Illustrasjonsfoto: Istock - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Istock

Scenen er et auditorium på Askim videregående skole. Elev, lærling- og mobbeombudet i Østfold fylkeskommune, Henrikke Bugdø-Aarseth, har et budskap:

– Ungdom i dag er under konstant press. Press om å være best, gjøre det best, yte mest og se best ut. Men det er ikke mulig å gjøre alt, og være best i alt, og det er heller ikke noe mål. Målet må være å være bra nok, og å være seg selv, føle seg sett, inkludert og akseptert.

I flere uker denne våren har elevrådet på Askim videregående skole jobbet mye rundt ungdom sin psykiske helse. Budskapet er at alle er bra nok.

askimpsyke2 - Klikk for stort bilde

Foredragsholder denne dagen er Tore Petterson, kjent fra diverse tv-programmer - og som har kjent på å bli sett på som annerledes. Noe som har resultert i mobbing, bank og utestengelse i barne- og ungdomsår, men også med et mantra med seg hjemmefra som var godt å tenke på: 

– Du er akkurat som du skal være, du, Tore.

Den har har han tatt med seg i både medgangs- og motgangstider. Nå forteller han ungdommen, med et til tider svært så direkte språk, at det viktigste er å være et godt menneske, og å ha det bra. Det handler ikke om tilbakemeldinger fra andre, men at man har det godt med seg selv, uten nødvendigvis å prestere så mye hele tiden

askimpsyke1 - Klikk for stort bilde

- Det er viktig å høre dette, for psykisk helse er alltid aktuelt. Foredrag som dette får deg til å tenke mer gjennom hvordan du har det, sier Celine Brennhovd og Sandra Dahl, elever ved Askim videregående skole.

Det synet deles av flere i Østfold fylkeskommune.

For det kommer til å bli enda mer oppmerksomhet på de unges psykiske helse i årene som kommer. 

Første i landet

Østfold blir som kjent det første fylket i landet som tar psykisk helse inn som et eget emne i deler av undervisningen på videregående skole.  

- Akkurat det er vi veldig stolte av. Så må vi understreke at dette ikke skal gå på bekostning av undervisningen i fag. Når man ser året under ett, er dette bare en liten del av skoletiden som er viet temaene i den overordnede læreplanen, og våre skoler har altså valgt «Livsmestring», og psykisk helse som sitt fokusområde neste skoleår, sier skole- og fagopplæringssjef Erik Bråthen i Østfold fylkeskommune. 

Satsingen er todelt. Det første er en kompetanseheving av 170 lærere og rådgivere gjennom en ukes intensiv opplæring i undervisningsopplegget «Tankekraft», i samarbeid med Fagakademiet. Deretter skal lærerne i neste skoleår gjennomføre dette undervisningsopplegget i inntil 10 dobbelttimer, alt etter hva den enkelte skole selv har valgt å prioritere. Målgruppen er VG1 elever på de videregående skolene i Østfold. Prosjektet er i samarbeid med Folkehelseinstituttet som bidrar i gjennomføringen og utfører en flerårig effektevaluering. 

For tiden jobbes det bredt på de forskjellige skolene med ulike modeller, og å se på hvilket omfang dette kan tas inn i skolen fra og med skoleåret 2018/19. 

– Skolene har vist stor interesse, og det brede engasjementet fra lærerne, viser kanskje at dette imøtekommer et behov som man har følt på i skolen over lengre tid, avslutter Erik Bråthen.

– Kan få store positive effekter

En vårdag på vitensenteret Inspiria i Sarpsborg treffer vi et tjuetalls Østfold-lærere på kurs.

De sitter i en hestesko, og hører på psykolog Trygve Børve. Børve har i flere år undervist i blant annet nevrobiologisk forståelse av omsorgssvikt og traumatisering, tilknytningskader og kognitiv behandling.

Børve har utviklet kurs i depresjonmestring og belastningsmestring, og nå forteller han blant annet om hvordan tenåringshjernen "avblomstres" i puberten, og hvordan dette påvirker hukommelse, konsentrasjon og aktivitetsnivå.   

Han snakker mye om viktigheten av "tankegym" på timeplanen, og mener Østfold-lærerne selv legger et godt grunnlag for at satsingen skal lykkes.  

- Lærerne har vært veldig engasjerte og interesserte, og det er et veldig godt utgangspunkt, sier Børve. 

En av dem han snakker om er Kenneth Haugerud. Han er til daglig lærer på Halden videregående skole. Haugerud mener prosjektet er viktig og riktig, og kan bidra å gi store positive effekter i unge østfoldingers hverdag.

Kenneth Haugerud-2 - Klikk for stort bilde

- Dette har vært fantastisk lærerikt. Vi får helt nye verktøy når vi skal møte både elever, og mennesker generelt.  Prosjektet virker gjennomført, og det er utrolig spennende å få være med på dette, sier han. 

Forsker: - Kurset hjelper

Og det å bli kurset i psykisk belastningsmestring, det har en effekt. Det sier Gry Anette Sælid fra Folkehelseinstituttet har skrevet doktorgradsavhandling dette temaet. 

Sælids avhandling viser blant annet at arbeidstakere kan styrke sin psykiske helse ved å delta i gruppebaserte programmer på arbeidsplassen.

Les også: De fleste Østfold-elever trives, men flere sliter

Nå skal Sælid lede forskningsprosjektet i Østfold som skal gå over tre år.

-Vi skal gi lærerne redskaper i dialogen med elevene, og øke lærernes kunnskap om psykisk helse. Lærerne underviser elevene i Tankekraft for at elevene lettere kan mestre hverdagsbelastninger, sier Sælid.

VIKTIGE STØTTESPILLERE: Psykolog Trygve Børve og forsker Gry Anette Sælid har tro på prosjektet som nå lanseres i Østfold. - Klikk for stort bildeVIKTIGE STØTTESPILLERE: Psykolog Trygve Børve og forsker Gry Anette Sælid har tro på prosjektet som nå lanseres i Østfold.

 

Professor: - Interessant for flere fylker 

En annen som har vært involvert i arbeidet med mestringskurset er den anerkjente professoren i helsepsykologi Arne Holte. Holte, som blant annet har vunnet den store psykologiprisen, og blitt hyllet som en av motorene i det psykiske helsearbeidet i Norge. Han forteller at ryktet om Østfolds arbeid har spredt seg.

STØTTESPILLER: Professor Arne Holte. - Klikk for stort bilde

– Jeg har blitt kontaktet av flere fylker som vil høre om pionerarbeidet som nå gjøres i Østfold. Jeg har blant annet holdt foredrag i Sogn og Fjordane. Også Buskerud og Nordland er blant de som følger med. Det virker som Østfold har satt i gang en positiv bølge av undervisning i psykisk helse, og det er virkelig noe å være stolt av, sier Holte.  

Nylig var Holte på nytt Østfold-besøk da han holdt foredrag for politikerne i fylkestinget om viktigheten av få mer kunnskap om psykisk helse. 

Politikerne: - Det viktigste arbeidet

For også de folkevalgte ønsker å ha temaet høyt oppe på agendaen. Det forteller fylkestingsmedlem Elin Tvete, som også leder opplæringskomiteen i fylkeskommunen. 

- Å investere i de unges psykiske helse er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. Det vil gi Østfold-samfunnet så utrolig mye igjen. De unge skal oppleve trivsel og mestring. Så dette arbeidet skal vi fortsette med for fullt, sier Tvete, og understreker viktigheten av å også få inkludert kommunene i arbeidet. 

– Dette er tiltak hele Østfold-samfunnet kan forenes om, sier Tvete.