Skoleferier og elev-PC

Eleveid PC, delt vinterferie og felles høstferie i skoleåret 2021/22 ble vedtatt i fellesnemnda for Viken fylkeskommune torsdag 2. mai 2019.

Elever foran skolebygg på Mysen - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud

Elevene skal eie egen PC

I en eleveid PC-ordning skal elever kunne kjøpe digitalt elevutstyr gjennom en fylkeskommunal rammeavtale som er frivillig å benytte. Det skal også legges til rette for at elever kan benytte eget digitalt utstyr i opplæringen.

Den nye ordningen iverksettes for VG1 elever fra skoleåret 2020/2021. Elever som allerede er inne i et utdanningsløp fortsetter med de ordningene de har.

Les mer om eleveid PC på viken2020.no

Høstferie i uke 40 og delt vinterferie

I skoleåret 2021-2022 blir høstferien i Viken fylkeskommune lagt til uke 40 – det vil si fra mandag 4. til fredag 8. oktober 2021.

Vinterferien deles mellom uke 8 og 9. Skoler fra dagens Østfoldkommuner får vinterferie i uke 8.

Les mer om høst- og vinterferie på viken2020.no