Sjekk når og hvor du skal møte første skoledag

Mandag 19. august er det skolestart for de videregående skolene og Skjeberg folkehøyskole. Fagskolen i Østfold fra 16. august til 26. august. Her finner du tidspunkt og sted.

Elever jubler foran skolen - Klikk for stort bilde Arne Glomdal

Videregående skoler starter mandag 19. august

Dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag, må du gi beskjed til skolen. Gir du ikke beskjed risikerer du å miste plassen.

Askim videregående skole

Kl. 09.00 – Vg1 og kombinasjonsklasser
Kl. 10.00 – Vg2 og voksenopplæring
Kl. 11.00 – Vg3, inkludert klasse for minoritetsspråklige med videregående fra hjemlandet.
Vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed om oppstart.

Alle møter i skolens idrettshall i bygg F. 

Borg videregående skole

Kl. 08.15 - Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Kl. 08.15 - Vg1 Helse- og oppvekstfag
Kl. 09.00 - Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
Kl. 09.00 - Vg1 Elektrofag
Kl. 10.00 - Vg2 Bygg- og anleggsteknikk
Kl. 10.00 - Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag
Kl. 11.00 - Påbygning til generell studiekompetanse
Kl. 12.00 - Vg2 teknikk- og industriell produksjon
Kl. 12.00 - Vg2 og Vg3 elektrofag

Kl. 08.00 - 14.30: Elever til spesialpedagogisk avdeling naturbruk, møter på E-blokka

Elever til vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed.

Voksenopplæring får nærmere beskjed. Se også skolens nettsider www.borg.vgs.no

Lærlinger mottar brev med informasjon om skolestart.

Frederik II videregående skole

Kl 09.00 - Vg1 møter i gymsal på avdeling Frydenberg
Kl 10.00 - Vg2 og Vg3 møter i klasserom. Oppslag på ytterdør om hvilket klasserom

Glemmen videregående skole

Kl. 08.30 - Vg1
Kl. 10.30 - Vg2
Kl. 12.30 - Vg3
Oppmøte i skolens elevsenter

Greåker videregående skole

Kl. 08.30 - Vg1 møter i gymsalen. Herfra fordeles elevene til programområder og klasser
Kl. 08.30 - Vg3 påbygg møter i  G-auditoriet
Kl. 09.30 - Vg2 og Vg3 møter på klasserommene. Informasjon om rom kommer ved skolestart

1. skoledag varer til kl. 15.30 for alle elever.

Halden videregående skole

Kl. 09.00 - Vg1-elever på Porsnes møter i Idrettshallen på Porsnes
Kl. 09.00 - Elever på forsterka avdeling, møter på Risum, kantina
Kl. 10.00 - Alle elever på Risum, møter i Risum, kantina på Risum
Kl. 11.00 - Vg2- og Vg3-elever på Porsnes møter i Idrettshallen på Porsnes

Elever på Tosterødberget, Halden fengsel, voksenopplæring og Vg3 fagopplæring i skole får nærmere beskjed om oppstart.

Kalnes videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1
Kl. 12.00 – Vg2 og Vg3
Elevene møter i aulaen.

Kirkeparken videregående skole

Kl. 08.00 - Vg1 møter i Fugleberget (i inngangspartiet)
Kl. 09.00 - TO elever møter i Fugleberget
Kl. 10.00 - Vg2 og Vg3 møter på sine klasserom

Malakoff videregående skole

Kl. 09.00 – Vg2 og Vg3
Kl. 12.00 – Vg1

Elevene møter ved skolens kantine.

Mysen videregående skole

Kl. 08.30 – Vg1
Kl. 09.00 – Vg2 og Vg3
Elevene møter i skolegården. 

St. Olav videregående skole

Felles oppmøte i aulaen.

Kl. 09.00 – Vg1 i aulaen
Kl. 10.30 – Vg2 i aulaen
Kl. 11.45 – Vg3 i aulaen – bokutdeling starter kl. 09.00. Klassene får tidspunkt på sms.

Fagskolen i Østfold


TEKNISK

 • Fredag 16. august kl. 09.00
  1. klasse, heltid, bygg og maskinteknikk
 • Mandag 19. august kl. 08.10
  2. klasse, deltid, BIM konstruksjon
  2. klasse, heltid, bygg, elkraft og maskinteknikk
 • Mandag 19. august kl. 09.00
  1. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk
 • Mandag 19. august kl. 17.00
  3. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk
 • Tirsdag 20. august kl. 09.00
  1. klasse, deltid, BIM konstruksjon
 • Tirsdag 20. august kl 17.00
  2. klasse, deltid, bygg, elkraft, matteknikk og maskinteknikk
 • Matteknikk nett, 3. klasse: Samlinger i uke 36, 42, 48, 4, 10 og 16 
 • Prosessteknikk nett, 1. klasse: Samlinger i uke 35, 41, 47, 3, 9 og 14 
 • Prosessteknikk nett, 2. klasse: Samlinger i uke 37, 43, 49, 5, 11 og 17 
 • Prosessteknikk nett, 3. klasse: Samlinger i uke 36, 42, 48, 4, 10 og 16 

HELSE OG OPPVEKST

 • Mandag 19. august kl. 08.30
  1. klasse, deltid. Helseadministrasjon
 • Tirsdag 20. august kl. 08.10
  2. klasse, deltid. Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Tirsdag 20. august kl. 16.30
  1. klasse, deltid. Barn med særskilte behov
 • Onsdag 21. august kl. 08.30
  1. klasse, deltid. Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  1. klasse, deltid. Barsel og barnepleie
 • Torsdag 22. august kl. 08.10
  2. klasse, deltid. Barsel og barnepleie
  2. klasse, deltid. Helseadministrasjon
 • Torsdag 22. august kl 16.30
  2. klasse, deltid. Barn med særskilte behov
 • Mandag 26. august kl 14.00
  Logistikk og service i helsetjenesten, nett

Skjeberg folkehøyskole

Oppstart 19. august
Mer informasjon se Skjeberg folkehøyskoles hjemmeside