Siste dag med gjengen

– Vi har ikke bare fått en stemme, vi er også blitt hørt, sa nestleder i Ungdommens fylkesråd, Håkon Stang, da ungdomsrådet og fylkestinget hadde sitt siste fellesmøte sammen etter 15 år. Da var det tid for å rose hverandre.
ungdom1 - Klikk for stort bilde

Det var også en dag da generasjonskløften kom fram: Ungdom som viste iver, samfunnsansvar og klimabevissthet, og voksne politikere som roste dem for dette mens de nok gikk litt i tenkeboksen over egne vaner.

– Dere er så kloke! Min generasjon har ødelagt så mye. Derfor er forslaget dere kommer med om å få klima og miljø inn som eget fag, veldig viktig, sa SVs May Hansen.

Også Erik Skauen, MDG, roste Ungdommens fylkesråd:

– Dette er det beste jeg har hørt på de tre årene jeg har vært politiker. Dere kommer med konkrete tiltak, og viser at dere har solide kunnskaper, kanskje bedre enn mange i salen, sa han.

Så var det da også miljø- og klimaperspektiv i flere av sakene Ungdommens fylkesråd hadde kommet med innspill til. De ønsket panteordning for plast som kunne gi kollektivbilletter, bedre satsing på gange, sykkel og kollektiv, større miljøbevissthet i Østfold-samfunnet, og styrket skolehelsetjeneste for å demme opp for problemer med psykisk helse.

– Berikelse

Fylkesordfører Ole Haabeth ledet denne delen av møtet sammen med Håkon Stang.

ungdom2 - Klikk for stort bilde

– Dere har beriket oss, og kommet med mange gode innspill. Dere har vært et friskt pust i et aktivt fylkesting, sa han.

Og etter all den rosende omtalen, var det tid for kvittering tilbake.

– Dette er en historisk dag. Det er siste gang Østfold fylkesting og Ungdommens fylkesråd sitter samlet. Nå er det Viken som kommer. Ungdommen har deltatt i 15 år, og samarbeidet har vært unikt. Det har ført til at Østfold fikk prisen som Europas mest ungdomsvennlige region. Det er ikke dårlig. Det viser at vi er blitt tatt på alvor, og det i en unik samarbeidsmodell. Vi har ikke bare fått en stemme, vi er også blitt hørt, sa Stang.