Sier ja til selvstendig regionteater

Et regionteater i fylket kommer stadig nærmere. Politikerne sier ja til Østfoldteatret.  

Klikk for stort bildeTeaterillustrasjon. Foto: Istock Istock

- Vi får nå en viktig avklaring, nemlig at vi går videre med etableringen av et regionteater, sa næring- og kulturkomiteleder Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet 7. februar.

Dermed er realiseringen av Østfoldteatret et steg nærmere. 

– Løfter teatervirksomheten

For et stort flertall i næring- og kulturkomiteen støttet komiteleder Lerviks innstillingsforslag:

  • Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres til Østfoldteatret.
  • Østfoldteatret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli regionteater.  

Politikere i både posisjon og opposisjon mener grepet er godt.. 

- Dette er en riktig satsing for Østfold fylkeskommune å være med på, sa Høyres Tor Prøitz da næring og kulturkomiteen behandlet saken.  

Den oppfatningen deler Senterpartiets Johan Edvard Grimstad

– Dette løfter teatervirksomheten i Østfold. Jeg liker også at vi tar sikte på å ta hele fylket i bruk. Det tror jeg er svært viktig, sa han. 

Bred debatt

Bakgrunnen er som kjent den brede og langvarige debatten som organiseringen av Østfolds scenekunsttilbud.

I dag er Scenekunst Østfold den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold, og er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, hvor Fredrikstad kommune er vertskommune. Scenekunst Østfold er en del av Østfold kulturutvikling, og har i dag 9,75 årsverk knyttet til sin virksomhet.

I fjor tok Andreas Lervik til orde for å få på plass et regionteater i Østfold, noe som utløste en stor debatt om hvordan et slikt tilbud kan organiseres best mulig. 

Blant annet skrev 113 kulturaktører i Østfold under på et opprop hvor hovedbudskapet var at de ønsket løsrive teatervirksomheten fra Østfold kulturutvikling. De ønsket isteden et selvstendig regionteater, gjerne organisert som et aksjeselskap, og med en teatersjef på åremål. 

Det samme anbefaler det eksterne konsulentfirmaet Agenda Kaupang.

Les også: Ønsker selvstendig regionteater

Med vedtaket som nå foreligger, blir disse ønskene langt på vei imøtekommet..

Skal avklare driftsform og eierskap

Samtidig er det arbeid som gjenstår før teatret er en realitet. 

Når politikerne nå vedtar at Østfoldteatret etableres, betyr også det at saken går tilbake til fylkesrådmannen. Politikerne ber fylkesrådmannen avklare kommunenes interesse for å være medeiere i teatret, samt å komme tilbake med en sak beskriver mer detaljert hvordan utfordringer knyttet til eierskap, driftsform og forholdet til Østfold Kulturutvikling, kan løses. 

Saken ble vedtatt av et flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. 

Kun Fremskrittspartiets Ole Johan Lakselv stemte imot  å gå videre med teaterplanene.

Han fremmet forslag om at de økonomiske midlene burde brukes til allerede eksisterende kulturtilbud med fokus på barn og unge. 

Dette er vedtaket

Næring og kulturkomiteens vedtak i saken som heter «Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling av teatervirksomheten i Østfold» er dermed som følger:

  1. Konseptutredning regionteater Østfold tas til orientering. 
  2. Østfoldteateret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli et regionteater.
  3. Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres Østfoldteateret.
  4. Østfold fylkeskommune vil stå som etablerer av Østfoldteateret. Fylkesrådmannen får i oppdrag å avklare kommunenes interesse for å delta som medeiere i teatret.
  5. Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en mer detaljert sak hvor eierskap, driftsform, forholdet til, og kjøp av tjenester fra, Østfold Kulturutvikling med mer er beskrevet.

Saken sluttbehandles i fylkestinget 15. februar. 

Les også: Alle piler peker oppover for teateret