Sammen for en bedre russetid

Elever og skoleledere over hele fylket er klare for et krafttak. Gjennom samarbeid og fellesskap skal alle Østfold-russ få en bra russefeiring. 

FELLES MÅL: De kommer fra hele fylket, og er blant annet elever, lærere, skoleledere og mobbeombud. Og de jobber alle for ett felles mål: Alle Østfold-russ skal få en bedre russetid. - Klikk for stort bildeFELLES MÅL: De kommer fra hele fylket, og er blant annet elever, lærere, skoleledere og mobbeombud. Og de jobber alle for ett felles mål: Alle Østfold-russ skal få en bedre russetid.

- Vi ser at russefeiringen tar mer og mer tid og plass i elevers skolehverdag. Det har blitt for omfattende. For de fleste er det gøy og positivt, men mange føler også på et utenforskap som forsterkes i russetiden. Nå ønsker vi å ta grep for at alle som er russ i fylket skal få det godt i russetiden, sier elev, lærling - og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth i Østfold fylkeskommune.

Så hvordan skal alle russ i Østfold få det bra i russetiden?

Det store, krevende og svært viktige spørsmålet danner utgangspunkt for prosjektet som Østfold fylkeskommune er i gang med denne høsten, og som Bugdø Aarseth koordinerer. 

Tidligere i år bevilget opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune 400.000 kroner til dette formålet .

Prosjektet er i gang og på et arbeidsseminar i Fredrikstad 27. september var rundt femti deltagere fra hele fylket samlet for å jobbe med ulike tema tilknyttet russefeiringen. Blant deltagerne var videregående skoleelever, skoleledere, fylkets to mobbeombud og representanter for elevtjenestene.

– Trenger ikke starte planlegging på ungdomsskolen

Russebusser, rulling, russeknuter. De aller fleste Østfold-russ forbinder nok disse ordene med noe positivt - en feiring av snart 12 fullførte skoleår. Men slik er det ikke for alle, og russetid er også ensbetydende med press, både sosialt og økonomisk. 

MILEPÆL: Russetiden tar mer og mer tid for elever for videregående skole. - Klikk for stort bildeMILEPÆL: Russetiden tar mer og mer tid for elever for videregående skole.

Og feiringen som opprinnelig foregikk noen dager etter eksamen på våren, starter nå mye tidligere. For mange unge østfoldinger starter planleggingen av festen allerede i 10. klasse på ungdomsskolen, forteller mobbeombud Bugdø-Aarseth.

Det er for tidlig, mener elevrådsleder Sara Houge ved Askim videregående skole, en av deltagerne på arbeidsseminaret.

VIKTIG PROSJEKT: Sara Houge mener prosjektet som nå er i gang er viktig. - Klikk for stort bildeVIKTIG PROSJEKT: Sara Houge mener prosjektet som nå er i gang er viktig.

- Man trenger ikke starte planleggingen av russefeiringen i tiende klasse. Så er nok mye av det negative som kommer i media om russen skapt av noen få, men jeg tror det kan være fint å få på plass noen felles retningslinjer for all russ i Østfold, sier 18-åringen som er russ i år. 

Det synet deles av årets russepresident ved Askim videregående skole, Sindri Ørn Rikhardsson.

- Det å skape et fellesskap og noen felles retningslinjer også på tvers av skolene tror jeg er viktig, sier han.

Ønsker felles praksis for hele fylket

Og nettopp dette - å skape et fellesskap  er et av tiltakene som er på trappene.

I løpet av høsten kommer det på plass et felles russestyre for hele fylket. Her vil representanter fra alle videregående skoler være med, forteller Henrikke Bugdø-Aarseth. 

- Å få en felles praksis, utarbeidet av elevene selv, håper vi kan bidra til å ta bort en del press mange føler på i forbindelse med russefeiringen. Sammen skal de lage felles russeknuter og bli enige om noen felles retningslinjer på hvordan de kan feire på en best mulig måte, sier Bugdø-Aarseth.

Blant øvrige tiltak som skal gjennomføres i løpet av skoleåret er holdningsskapende arbeid i 10.klassene og seminar ved hver eneste videregående skole hvor russen får snakket om hvordan de vil feire på en bra og inkluderende måte.

En av dem som fullroser tiltakene er miljøveileder Shem Feka fra Greåker videregående skole i Sarpsborg. 

Han deltok på seminaret blant annet for å fortelle om prosjektet "Trygg sarperuss" som har vært svært vellykket i Sarpsborg de siste årene, og som har flere likhetstrekk med det som nå er på gang i hele fylket, 

– Dette er et veldig godt initiativ av Østfold fylkeskommune, og som er viktig å få ungdom med på. For det er deres russetid vi snakker om, sier Feka.

POSITIV: Shem Feka fra Greåker videregående skole. - Klikk for stort bildePOSITIV: Shem Feka fra Greåker videregående skole.

Opplæringsloven er skjerpet

Selv om russefeiringen i utgangspunktet ikke har noe med skolene å gjøre, så har dens påvirkning på skolehverdagen ført til at opplæringsloven har blitt skjerpet. Russefeiringen blir ikke dermed bare et privatanliggende lenger. Skolen kan dermed bidra til å skape fine rammer rundt russefeiringen.

Det er klokt, mener skole og fagopplæringssjef i Østfold fylkeskommune Erik Bråthen.

- Vi i skolene har forsøkt å holde avstand til russefeiringen, men vi ser at det har fått konsekvenser i skolehverdagen til elevene. At vi kan ta et felles initiativ for en mer inkluderende og bedre russefering tror jeg derfor vil være bedre for alle parter. Dette arbeidsseminaret er en god oppstart i så måte, sier han. 

TROR PÅ PROSJEKTET: Henrikke Bugdø-Aarseth og Erik Bråthen. - Klikk for stort bildeTROR PÅ PROSJEKTET: Henrikke Bugdø-Aarseth og Erik Bråthen.