Ruster opp grusveier for 4 millioner kroner

En rekke grusveier i Østfold skal få et ekstra ansiktsløft.  

Østfold har 194 kilometer med grusvei. Nå skal noen av dem få litt ekstra stell i 2018. - Klikk for stort bildeØstfold har 194 kilometer med grusvei. Nå skal noen av dem få litt ekstra stell i 2018.

Det besluttet samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune 5. juni. 

- Det er hyggelig og nødvendig å kunne gi noen av grusveiene et ekstra ansiktsløft, sier komitéleder Olav Moe (Kristelig Folkeparti).

I løpet av vinteren har Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune fått flere henvendelser om grusveiene i fylkesveinettet. De siste årene har samferdselskomiteen årlig bevilget 4 millioner kroner til utbedring av flere grusveier, som har kommet i tillegg til det generelle vedlikeholdet. 

For 2018 er følgende grusveier-strekninger valgt ut: 

  • Rud - Revelsby
  • Sentvet - Sluppen
  • Agnalt - Slangsvold
  • Skjønnerød - Lunder
  • Gjøby
  • Lillebyåsen - Kollerød
  • Kollerød - Lilledal
  • Veggesdal
  • Aspedammen - Ør

Utbedringstiltakene gjelder alt fra grøfting, forsterking og utvidelse av bredden. 

Vedtaket i samferdselskomiteen var enstemmig.