Roos-analysen

Omtalt som en av verdens største tenkere, var svenske Göran Roos hentet inn til Østfoldkonferansen for å besvare spørsmålet om hvordan Østfold skal satse for å oppnå vekst. Og det er mer enn et titusenkroners-spørsmål.
Klikk for stort bildeGöran Roos på Østfoldkonferansen Østfold fylkeskommune/ Marte Beck
 

– Det må jo være hyggelig å bli invitert som orakel?

– Hadde det bare vært så vel... Jeg har ikke svar på alt. Min oppgave er å syntetisere det vi vet, og presentere det, sier mannen som har et utall verv og professorater rundt om i verden, blant annet i Australia. Pluss sitt eget konsulentfirma. Og som reiser verden rundt med sine analyser.

Mulighetene finnes

Med noe som i utgangspunktet virker svært komplekst, fulgt av komplekse lysark, klarte Göran Roos allikevel å fenge salen med sitt budskap. Og det er et at verden og veksten er svært kompleks, men at ingen ting er umulig - bare viljen er der. Og de gode ideene.

– Jeg pleier å si at det ikke er mangel på kapital som er problemet. Problemet er at de gode ideene mangler. Har du en god ide, finnes det kapital, sier Roos.

Han framholder at veien til den sikre død er å si seg fornøyd med det man har, og det man er, forretningsmessig sett.

- Det gjelder å ta tak i det som gjør deg unik, i kombinasjon med det du allerede har. Østfold har muligheter. Brorparten er små og mellomstore bedrifter (SMB). Da må du ta det som et utgangspunkt når du tenker videre vekst og utvikling. Hvordan kan du bygge på SMB-bedriftene, og få dem med deg? Østfold har 10-15 store bedrifter. Disse har underleverandører. Kunsten er å se hvordan man kan utvikle begge, sammen.

Innkjøpsmakt

Roos' andre råd til Østfold, og særlig det offentlige, er å være sin innkjøpsmakt bevisst.

– Det handler om å skape vilje til vekst (og der ligger jo litt av ulempen ved å leve i et land som går godt). Østfold må være en krevende kunde når det kommer til innkjøp og anbud - innenfor regelverket. Det enkleste er å bare kjøpe noe, men det skaper ikke vekst. Ti prosent av anbudene finnes det ikke åpnebare løsninger på, du bestiller kanskje noe som ikke finnes ennå. Da gjelder det å være intelligent når man bruker regelverket, og være villig til å ta en viss risiko. Her er jo systemet slik at du straffes når du gjør noe galt, men du belønnes ikke når du gjør noe bra. Det er ingen incentiver.

Regionforstørrelse

Göran Roos mener etableringen av større fylker i Norge gjør at man må tenke kreativt, og stille krav til staten for å holde på veksten lokalt.

– Blir man del av en region som er rundt Oslo, får man en mental sentrering rundt dette navet. Hvordan skal for eksempel Halden, som et senter for kunstig intelligens, forholde seg til det? Jeg tror man må i dialog med regjeringssystemet, og dedikere et antall sentra, for eksempel at Halden får status som senter for kunstig intelligens, og Sarpsborg for cellulose- og bio, og så bygge opp kompetanse rundt det lokalt. Samtidig må disse sentrene få muligheter til å tiltrekke seg arbeidskraft og kapital.

– Faren for at man blir et pendler- og sovefylke - hvordan skal den motvirkes?

– For å holde på de unge, må det være en dynamikk og en aktivitet som holder på dem lokalt. Er det ikke det, flytter de ut - og de kommer ikke tilbake, sier Roos.