Revidert nasjonalbudsjett: Lite å skrive hjem om for Østfold

Med et varslet kutt på fem milliarder kroner i det vedtatte statsbudsjettet for 2018, var det ingen grunn til å vente pengedryss over Østfold i revidert nasjonalbudsjett (RNB), som ble lagt fram tirsdag. Det kom da heller ikke.
Pengesedler - Klikk for stort bilde

Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen ble lagt fram tirsdag. Dette er dagen da kommunale og fylkeskommunale politikere, saksbehandlere og andre spesielt interesserte venter andektig på at klokka skal bli 10.45, og regjeringens pakke skal åpnes. Blir det noe mer til oss i år? Møter de behovene vi har meldt inn?

Fasitsvaret etter noen hundre (7-800, for å være tilnærmet nøyaktig) dokumentsider, er at det er lite nytt, sett med østfoldbrillene på. Med en varslet kuttprofil på ca fem milliarder, penger det også, er det mer småjusteringer å spore, ingen nye jernbanemidler.

Regionreform

Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune i 2020 er viet plass. Mye spenning er knyttet til hvilke oppgaver som overføres fra stat til regionnivå, men her er det ikke så mye annet å melde enn at oppgavene skal vurderes stykkevis og delt, ikke som pakke. Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport i februar, nå har den vært på høring, og så skal departementene i gang med å vurdere forslagene i rapporten og høringsinnspillene.

«Som hovedregel skal oppgaveoverføring vurderes med sikte på overføring fra 1.1.2020, men noen oppgaver kan kreve et lenger tidsløp. Departementet vil gi en status for arbeidet i kommuneproposisjonen for 2020». Den legges fram om et år.

Regjeringen legger opp til at de nye fylkeskommunene får det utvidede ansvaret for regional kompetansepolitikk ved iverksettingen av regionreformen 1. januar 2020.

«Et sterkere fylkeskommunalt ansvar må ses i sammenheng med at fylkeskommunene allerede i dag har ansvar for videregående opplæring, fagskolene, store deler av karriereveiledningstjenesten, næringsutvikling og planarbeid. Fylkeskommunene er sentrale for å lykkes med tiltak rettet mot unge i aldersgruppen 16–19 år som står utenfor både skole og arbeid. Det samme gjelder for voksne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet som følge av manglende kompetanse. En utvidet rolle for de nye fylkeskommunene i kompetansepolitikken er dermed sentralt i regjeringens varslede kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato», heter det.

Helikopter-bråk

Støyen rundt flytting av forsvarets Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge har ikke lagt seg, og det virvles opp stadig mer. Sist nå i forbindelse med tirsdagens dokumenter:

– Regjeringen planlegger at endringene for å innføre denne løsningen starter i 2019. Løsningen med 15 helikoptre på Rygge ivaretar behovene til støtte for spesialstyrkene, viderefører beredskapen for bistand til politiet, samtidig som den gir mulighet for nødvendig egentrening og utdanning. Færre enn 15 helikoptre på Rygge vil medføre at denne ambisjonen må reduseres og dermed ikke oppfylle Stortingets vedtak om økt helikopterkapasitet for spesialstyrkene, står det.

I Bardufoss-traktene er man ikke enig i at helikoptrene skal flyttes, og har i lengre tid mobilisert mot beslutningen.

Finansielt

Hverken for Østfold-kommunene eller Østfold fylkeskommune kom det noen store overraskelser i kommuneproposisjonen. Kommunene får en vekst knyttet til rusfeltet, mens det for fylkeskommunen ser ganske flatt ut.