Regjeringen fikk fornyet tillit – fylkeskommunene går videre med Viken-planene

Resultat av mandagens Stortingsvalg innebærer at regionreformen og med det en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud til region Viken fortsetter. Allerede i dag møter fylkesrådmann Anne Skau sine kolleger i de andre fylkeskommunene for å diskutere situasjonen. ole haabeth_regionreformsak - Klikk for stort bilde

– Med dette valgresultatet har vi fått en viktig avklaring. Vi må nå sette oss sammen med Buskerud og Akershus, og jobbe videre med å realisere regionen Viken fra 2020, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Utfallet av stortingsvalget er nå klart. Se oversikt hos NRK Østfold

Knapt flertall

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. En av disse blir region Viken bestående av Akershus, Buskerud og Østfold.

Et flertall på Stortinget sa i juni 2017 ja til den foreslåtte kommune- og regionreformen. Det betyr at Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til regionen Viken. Det er de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som er enige om en kommune- og regionreform, der mange av landets kommuner og fylker skal slås sammen til større enheter. De fire partiene sikret flertall under Stortingets behandling i juni 2017.

På grunn av denne usikkerheten ble de tre fylkesordførerne i de Østfold, Akershus og Buskerud i juni enige om å avvente valgresultat før de starter eventuelle forhandlinger om innhold og arbeidsoppgaver i en ny region.

Oppgavene må gjennomgås

Nå er altså valgresultatet klart, og det viser at flertallet som ønsket regionen har fått fornyet tillit fra velgerne.

Til tross for at det har vært uenighet om hvorvidt regionen Viken har vært en hensiktsmessig løsning, har det vært bred enighet om at fylkeskommunenes framtidige oppgaver skal gjennomgås. I august sendte fylkespolitikerne i Østfold innspill til oppgaver til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunen. Denne lista vil fortsatt danne utgangspunkt for videre arbeid.