Positiv fremgang i videregående opplæring

Tilstandsrapporten for videregående opplæring viser en positiv utvikling på flere viktige områder. Det gleder Elin Tvete, leder av fylkeskommunens opplæringskomite. - Spesielt positivt er det at flere gjennomfører videregående opplæring og at antallet som får læreplasser øker. Vi er glade for at færre elever slutter på skolen i Østfold enn i landet for øvrig, sier Tvete.

Elever sitter rundt bort og jobber på PC - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Komitelederen er ikke like fornøyd med at rapporten indikerer at det er en svak økning i andel elever og lærlinger som opplever mobbing. - Dette følges opp med skolene og vi har et godt samarbeid med elev-, lærling og mobbeombud om tiltak for å bidra til at elever og lærlinger skal oppleve et læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. Det er viktig for oss, understreker Tvete.

Om tilstandsrapporten

Østfold fylkeskommune utarbeider hvert år en rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen. Denne tilstandsrapporten tar for seg resultater for opplæringsåret 2016-2017, og formidlingsåret 2017. Nytt av året er at tallene viser resultater for den enkelte skole.

Nå skal rapporten legges frem for politikerne. Første stopp er i opplæringskomiteens møte 10. april.