Overfører bare en liten del av energiaksjene til kommunene dersom Viken oppløses

Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Klikk for stort bilde  

Det vedtok et enstemmig fylkesting i Østfold fylkeskommune i et ekstraordinært møte 5. november.

– Dette handler rett og slett om at vi må ta høyde for at det politiske flertallet i Viken kan få gjennomslag for ønsket sitt i Stortinget om å løse opp Viken. Skulle det skje, vil det ikke være i tråd med intensjonene å gi bort aksjene, sier fylkesordfører Ole Haabeth. 

Les også: Ap, Sp, MDG og SV vil styre Viken sammen

Debatt om eierpost

I juni vedtok fylkestinget at Østfold fylkeskommune overdrar 10 prosent av sine Østfold Energi-aksjer til eierkommunene før 1. januar 2020. Om 12 år får kommunene ytterligere 40 prosent.

Bakgrunnen var en lang diskusjon om hva som skal skje med fylkeskommunens eierpost i energiselskapet etter 1. januar 2020 - datoen da fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus blir til Viken fylkeskommune.

Siden vedtaket ble fattet har det blitt avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg. For Viken fylkeskommune ble det rød-grønt flertall. I den politiske plattformen heter det blant annet at partiene, ved rødgrønn valgseier også ved stortingsvalget 2021, vil søke Stortinget om å oppløse Viken. Det vil i så fall tidligst kunne skje fra 2023.

En eventuell oppløsning av Viken vil i så fall kunne få betydning for hva som skal skje med energiaksjene, og dette var altså bakgrunnen for det ekstraordinære fylkestingsmøtet.

Fylkespolitikerne har nå bestemt at ved en eventuell oppløsning, så overdras altså ikke 40 prosent av energiaksjene til kommunene likevel. 

– Denne saken har vært krevende for fylkestinget, og jeg synes innvendingene som er kommet fram nå, er betimelige. Dette er et viktig tilleggspunkt, og et viktig signal til kommunene: Aksjene overføres ikke åkke som, men henger på hva som skjer med fylkeskommunen videre, sa Olav Moe (KrF).

Også Høyre og Fremskrittspartiet tilkjennega sin støtte til forslaget..

Dette er vedtaket

Vedtaket fra fylkestinget i Østfold fylkeskommune, lyder dermed slik:

"Dersom Viken fylkeskommune skulle bli oppløst etter Stortingsvalget i 2022 eller at slik oppløsningsprosess igangsettes senest 12 måneder før de siste eierandelene på 40 prosent skulle vært overført, overføres ikke disse til kommunene."