Oslofjordfondet gir 27 millioner til ny forskning

Oslofjordfondet gir 27 millioner til spennende forskningsprosjekter i regionen. Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) er blant dem som får millionstøtte.
Klikk for stort bilde

Oslofjordfondet forvalter regionale forskningsmidler på vegne av fylkeskommunene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Fondsstyret har nå vedtatt å gi 27 millioner kroner til åtte nye og spennende forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor langs Oslofjorden.

– Vi har fått mange søknader av høy kvalitet. Grønn omstilling har stått i fokus i årets utlysning, derfor er det gledelig at mange av prosjektene som får støtte, kan gi viktige bidrag til miljøvennlig vare- og tjenesteproduksjon rundt Oslofjorden. Det er også kjekt å se at ordningen med kvalifiseringsstøtte fungerer etter hensikten. Mange av forskningsprosjektene som får midler i år, er utviklet ved hjelp av forprosjektmidler fra Oslofjordfondet, sier Rune Fredriksen, styreleder for Oslofjordfondet..

Vil gjøre industriområdet Øra klimanøytralt

Frevar KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Nå får foretaket fire millioner kroner til et forskningsprosjekt der målet er å gjøre industriområdet Øra klimanøytralt. Forskningen skal bidra til at hverken material- eller energiressurser i området går til spille. Så langt det er mulig, skal bedriftene resirkulere tilgjengelige ressurser i stedet for å kjøpe nytt utenfra.

For å få til dette, skal det etableres effektive systemer for samhandling og sirkulær økonomi. Det blir blant annet laget en dynamisk og brukervennlig database for hele Øra, som viser hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Det skal også gjennomføres minst fire konkrete innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet. Det legges stor vekt på å utvikle gode modeller for næringsutvikling basert på samhandling mellom privat og offentlig virksomhet og forskningsmiljøer. Forskerne skal også analysere og dokumentere hva som fremmer og hemmer denne typen industriell symbiose.

– Dette er et spennende prosjekt der de resultatene og modellene man kommer frem til, kan ha stor overføringsverdi for tilsvarende industriområder i andre deler av Norge, sier Lill Irene Cressey, sekretariatsleder for Oslofjordfondet.

Partnere for Frevar KF i dette prosjektet er Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Fredrikstad kommune, Østfoldforskning AS, LCA.no AS, Høgskolen i Østfold og Eyde-klyngen.

For full oversikt over prosjektene som fikk midler i denne tildelingsrunden, se Oslofjordfondets hjemmeside: http://www.oslofjordfondet.no