Ordførerkrav om energi-inntekter blir formell sak i fylkestinget

Østfolds ordførere som representerer de 13 eierkommunene i Østfold Energi, ønsker en formell sak i fylkestinget om hva som skal skje med Østfold fylkeskommunes aksjer i energiselskapet. Det ønsket imøtekommes. 

Fylkespolitikere og en rekke av Østfolds ordførere møttes i dag for å diskutere fylkeskommunens eierskap i Østfold Energi. FOTO: Marte Beck, Østfold fylkeskommune - Klikk for stort bildeFylkespolitikere og en rekke av Østfolds ordførere møttes i dag for å diskutere fylkeskommunens eierskap i Østfold Energi. FOTO: Marte Beck, Østfold fylkeskommune

4. februar møtte representanter fra politisk- og administrativ ledelse i Østfold fylkeskommune, flere Østfold-ordførere som representerte de 13 eierkommunene i Østfold Energi.

- Det var et ryddig møte. Jeg opplever at selv om vi er uenige, så har vi respekt for hverandres roller og synspunkt, sier fylkesordfører Ole Haabeth

Bekymret for skoleinvesteringer

I dag eier Østfold fylkeskommune 50 prosent av Østfold Energi. 13 kommuner eier den andre halvparten.

Bakgrunnen for møtet var blant annet et krav fra ordførerne om at fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall. Østfold, Akershus og Buskerud blir fra 1.1.2020 til Viken fylkeskommune.

Flere av Østfold-ordførere påpekte at kommunenes økonomi er anstrengt, og at gjeldsgraden er betydelig høyere enn i fylkeskommunen. Flere uttrykte også bekymring for at midlene ikke kommer innbyggere i Østfold-samfunnet til gode.

Som i det ekstraordinære fylkesutvalget forrige uke gjentok både fylkesordfører Ole Haabeth og fylkesrådmann Anne Skau bekymring for at planlagte skoleinvesteringer i Østfold må revurderes dersom fylkeskommunens inntekter fra Østfold Energi forsvinner .

Blir egen sak i fylkestinget

Ordførerne ønsker at deres forespørsel blir behandlet formelt av fylkestinget i Østfold fylkeskommune. Det ønsket blir imøtekommet, forteller fylkesordfører Ole Haabeth.

- Vi er opptatt av å ha et godt forhold til Østfolds ordførere. Vi tar henvendelsen seriøst, og når det er ønskelig at det blir en egen sak i fylkestinget må vi få til det i løpet av første halvår 2019, sier Haabeth.

SE OGSÅ: Intervju med fylkesordfører Ole Haabeth etter at fylkesutvalget diskuterte energieierskapet 30. januar