Oppstartsmøter for lærlinger/lærekandidater og faglige ledere

Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune er nå i gang med oppstartsmøter for nye lærlinger/lærekandidater og deres faglige ledere i lærebedriftene. Her tas det opp temaer som har betydning for at både lærling/lærekandidat og bedrift skal få en god læretid.
Ung bilmekaniker skrur under veiledning av en voksen - Klikk for stort bilde

Hvilke krav stilles til lærlingen/lærekandidaten og til lærebedriften? Hvilke rettigheter og plikter har partene? Hva gjør man hvis noe går galt? Hvordan kan begge parter ta ansvar for planlegging og oppfølging av opplæringen? Og arbeidsmiljøet?

Dette er blant temaene som tas opp på møtene. I tillegg informerer PPT om sin rolle og hva de kan hjelpe til med i læretida.

Møtene avholdes på Greåker, Glemmen og Askim videregående skoler i uke 41. Har du ikke fått invitasjon eller hatt anledning til å delta på et av disse møtene? Opplæringsavdelingen avtaler gjerne et eget møte med deg og din bedrift for å bidra til at læretiden blir best mulig for alle parter.

Ta kontakt for avtale!

Hvis du vil ha mer informasjon om å være lærebedrift, kan du kontakte oss i Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune: