Opplæringskomiteen ønsker ikke nasjonalt forbud mot niqab

Det var en engasjert debatt da Opplæringskomiteen skulle ta stilling til regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og skoler.

Jente med niqab - Klikk for stort bilde Istock

Alle partiene var enige om at det ikke er ønskelig med ansiktsdekkende plagg i undervisningen, men midlene for å håndtere dette var det noe uenighet om. Høyre og Frp ønsket å støtte regjeringens forslag om et nasjonalt forbud, mens resten av komiteen ønsket å beholde dagens ordning med å tilpasse forbud ut fra lokale forhold. 

- Kommunikasjon er viktig. Dette må løses ved å snakke sammen, ikke via nasjonale forbud, sa komiteleder Elin Tvete (Senterpartiet). 

Frp og Høyre dermot ønsket å støtte forslaget om nasjonalt forbud. - Dette kan være til hinder for kommunikasjon og læring, og vi ser også på plagget som kvinneundertrykkende , sa Niklas Eriksen (FrP).

I Østfold fylkeskommune er et forbud om bruk av heldekkende ansiktsplagg i undervisningen regulert i ordensreglementet for de videregående skolene. Forbudet kom i 2012 og  så langt har ønsker fra elever om å bruke ansiktsdekkende plagg vært en marginal utfordring. Fylkesrådmannen innstiller derfor på at Østfold fylkeskommune skal si nei til et nasjonalt forbud i sitt høringssvar, og ja til en videreføring av dagens ordning med mulighet for lokale forbud ved skolene.

Mot tre stemmer (Høyre og FrP) vedtok Opplæringskomiteen i dag å følge fylkesrådmannens instilling:

  1. Østfold fylkeskommune støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, men ønsker å opprettholde dagens ordning som åpner for muligheter til å regulere forbudet lokalt.
  2. Østfold fylkeskommune støtter ikke Kunnskapsdepartementets alternative forslag til et nasjonalt forbud som innebærer å beholde dagens mulighet for lokale forbud og innføre plikt til samtale med eleven/studenten som bruker ansiktsdekkende plagg. Østfold fylkeskommune mener at en slik samtale vil følge naturlig ut i fra situasjonen, og at det ikke er behov for en lovfestelse.

Saken har også vært behandlet i Ungdommens fylkesråd og i Flerkulturelt råd, som begge  støttet fylkesrådmannens innstilling. Nå går høringssaken videre til fylkestinget.