Ønsker videre dialog med Fredrikstad som vert for regionteatret

En rekke Østfold-kommuner vil være vertskap for regionteatret. Fredrikstad får første sjanse til å overbevise fylkespolitikerne.  

STOR INTERESSE: Det er stor interesse for regionteatret i Østfold. Ill.foto: Istock - Klikk for stort bildeSTOR INTERESSE: Det er stor interesse for regionteatret i Østfold. Ill.foto: Istock

– Vi tar nå enda et nytt steg på veien mot et regionteater i Østfold, konstaterer kultur og næringkomiteens leder Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet. 

Arbeidet med å få et selvstendig regionteater - som har fått arbeidstittelen Østfoldteatret - går videre. 
Næring og kulturkomiteen tok 12. september stilling til hvilken kommune som bør være vertskommune for regionteatret.

Og videre dialog med Fredrikstad kommune er altså et naturlig neste steg, mener politikerne i komiteen. 

Mange har meldt sin interesse

I dag er Scenekunst Østfold den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold, og er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, hvor Fredrikstad kommune er vertskommune. 

Men tidligere i år sa fylkespolitikerne som kjent ja til å få et selvstendig teater løsrevet fra Østfold kulturutvikling. Å organisere teatret som et eget aksjeselskap, er et alternativ.

Les også: Ønsker selvstendig regionteater

Fylkesrådmannen fikk i oppdrag før sommeren å undersøke om kommunene i Østfold hadde interesse av å være vertsskap eller medeiere i teatret.

Den interessen konstaterer fylkespolitikerne fornøyd at har vært til stede. Både Fredrikstad, Sarpsborg, Eidsberg, Moss og Rygge kommuner, den kommende Indre Østfold-kommune og Halden kommune har meldt fra at de ønsker vertskapsrollen for regionteatret. 

I innstillingen fra komiteen heter det blant annet at fylkesrådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med Fredrikstad kommune som vertskommune, og øvrige kommuner som medeiere. Resultat av forhandlingene legges fram for politisk behandling før avtalene eventuelt inngås.

 Åpen tilnærming

Komiteen justerte dermed noe på fylkesrådmannens forslag, hvor administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med ny sak bare dersom forhandlingene med Fredrikstad kommune ikke skulle komme i havn. 

– Vi får nå en noe mer åpen tilnærming til dette spørsmålet, sa Arbeiderpartiets Lars Pedersen Due da komiteen behandlet saken.

Et klokt grep, mener Britt Gulbrandsen fra Kristelig Folkeparti.

- Dette er en fornuftig justering. Det kan godt være at Fredrikstad skal være vertskommune, men det  skal ikke være helt automatikk i det. Derfor er det fint å ha en litt mer åpen tilnærming som vi har nå, sa hun.  

Eierskap kommer senere

Saken om Østfoldteatret må i sin helhet være ferdig behandlet før 1. januar 2020. Da skal Østfold fylkeskommune sammen med Akershus og Buskerud fylkeskommuner sammen bli til Viken fylkeskommune. Østfoldteatrets forhold til tilsvarende teater i de to øvrige fylkene - Akershus teater og Brageteatret - skal derfor også ses på. 

Hva gjelder spørsmålet om eierskap, finansiering og så videre, ber politikerne fylkesrådmannen komme med en konkret plan for dette, senere i høst. 

Saken går nå videre til fylkestinget 20. september.