Ønsker å opprettholde musikk, dans, drama og matfag i Halden samt IB i Fredrikstad

Får opplæringskomiteen det som de vil så opprettholdes både musikk, dans og drama samt restaurantfag i Halden. I tillegg beholdes den internasjonale linja IB ved Frederik II og helse og oppvekst både på Mysen og Askim videregående skoler.

Dramaelever fra Halden i forestillingen Boieng Boeing - Klikk for stort bildeDramaelever fra Halden i forestillingen Boieng Boeing Erik Aarum Kirkegaard

Politikerne ønsket også å sikre permanente lokaler for en tilrettelagt avdeling på Kalnes.

Det var i forbindelse med rullering av skoleplanen at fylkesrådmannen kom med forslag om blant annet å:

 • Flytte utdanningsprogrammet musikk, dans og drama fra Halden til Greåker
 • Avvikle restaurant og matfag ved Halden videregående skole.
 • Avvikle International Baccalaureate ved Frederik II
 • Samle helse- og oppvekstfag ved Mysen vgs og Askim vg skole til Askim vg skole

Imidlertid var det ingen av politikerne i opplæringskomiteen som ønsket å støtte fylkesrådmannens forslag, men tvert i mot opprettholde tilbudene slik de er i dag. 

Selv om endelig avgjørelse tas av fylkestinget 15. februar, ser det ut vil å være et flertall i fylkestinget for opplæringskomiteens uttalelse.

Opplæringskomiteens enstemmige uttalelse:

 1. Fylkesrådmannens forslag til revidert tilbudsstruktur i Østfold sendes ikke ut på høring.
 2. Sluttbehandling av rullert Skolebruksplan gjøres i Fylkestinget 15.02.2018. 
 3. Vi vil følge nøye med på søkningen til de ulike utdanningsprogram, og at det til enhver tid er en god match mellom vår tilbudsstruktur, arbeidslivets behov og at elevene får fullført sin utdanning med læreplass og fagbrev/kompetansebrev.
  b) Fredrikstad kommune, Fagskolen i Østfold og Høgskolen i Østfold, samt andre relevante aktører skal aktivt involveres i forarbeid, planlegging og programmering med tanke på mulige synergier i forbindelse med etableringen av Helse og Oppvekst på nye Fredrik II.
 4. Følgende revidert tilbudsstruktur vedtas:
  • a) International Baccalaureate-tilbudet på Fredrik II opprettholdes. Utviklingen i søkning til tilbudet må følges nøye.
  • b) Restaurant og matfag opprettholdes ved Halden videregående skole.
  • c) Vg.2 Kjøretøy opprettholdes på dagens nivå ved Halden videregående skole.
  • d) Utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama opprettholdes ved Halden videregående skole.
  • e) Vg.2 Overflateteknikk opprettes på Greåker videregående skole med inntil 8 plasser.
  • f) Antall elevplasser på utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på Greåker videregående skole opprettholdes.
  • g) Utdanningsprogrammet Helse og Oppvekst opprettholdes på både Askim og Mysen videregående skoler.
  • h) Vg.2 Arbeidsmaskiner videreføres som i dag på Askim videregående skole. 
  • i) Betegnelsen kompetansesenter slik det er benyttet i Skolebruksplanen erstattes med begrepet «tilrettelagte avdelinger». 
  • j) Det bygges ikke et eget Kompetansesenter for autister på Kalnes videregående skole. Tilrettelagt avdeling på Kalnes videregående skole skal sikres varige, egnede lokaler og undervisningstilbudet til denne elevgruppen ivaretas.
    
 5. Det fastsettes et minsteelevtall på 10 elever for programfag på vg.2 og vg.3 studiespesialisering. Digitale løsninger vurderes også.
   
 6. Rådmannen bes fremlegge tidsplan for alle skoleutbyggingsprosjektene. Samlingene ved Halden vgs, Askim vgs og Mysen vgs må synliggjøres i en fremdriftsplan med tydelige milepæler. Utbyggingsprosjektene i Nedre Glomma synligjøres også i samme fremdriftsplan, denne legges frem for politisk behandling i april 2018. Igangsetting bør for alle prosjektene skje så snart som mulig.

Vedtak
Opplæringskomiteen ønsker løpende orientering i hvert komitemøte om fremdrift og gjennomføring av prosjektene i vedtatte skolebruksplan, inkludert økonomiske og skolefaglige vurderinger og konsekvenser.