Økt mestring og mening for barn og unge i Østfold

En million kroner fra folkehelsarbeidet "Økt mestring og mening" ble fordelt til arbeid med bedre psykisk helse for barn og unge. Inkluderende skoler, aktiviteter for alle og økt samarbeid mellom kommuner og prosjekteiere ble prioritert i denne omgangen.

hovedbilde_mestring_mening - Klikk for stort bilde

I andre søknadsrunde til Østfold-satsingen «mestring og mening» kom det inn 14 søknader på over 36 millioner. Tirsdag 5. juni besluttet opplæringskomiteen hvilke prosjekter som tildeles midler. Tilsammen 9.666.000 kroner ble delt ut.

Prosjekter som har fått tildelt midler er:

  • Sarpsborg kommune: Sammen skaper vi det gode hjemstedet (Alvimhaugen skole), kr 2.550.000
  • Halden kommune: Mestring, mening og trivsel på Låby (Låby skole), kr 2.550.000
  • Moss kommune: Fellesskapet (Nøkkeland skole), kr 2.550.000
  • Østfold fylkeskommune, seksjon for folkehelse: Tilskuddsordning – ungdommens nærmiljøarena, kr 1.400.000
  • Østfold fylkeskommune, opplæringsavdelingen: Tankekraft, kr 666.000

- I denne runden ønsker vi i Østfold å satse på skolen som nærmiljøarena. Det ble derfor oppmuntret spesielt til å søke med prosjekter som har som mål at barna og lokalmiljøet sammen kan skape inkluderende skoler, med aktiviteter som er for alle. Vi ønsket også å satse på prosjekter som gir økt samarbeid mellom kommunene og prosjekteiere, sier Elin Tvete, leder av opplæringskomiteen.

Bedre psykisk helse for barn og unge

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Østfold er et av fem fylker som er valgt ut for å delta i den nasjonale satsingen for å fremme god psykisk helse for barn og unge. Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner kroner i Østfold fordelt på fem år.

Tekst basert på pressemelding fra Østfoldhelsa