Ny delrapport om gjennomføring av videregående opplæring

"Sterk sammenheng mellom resultatene på videregående og hvilken grunnskole eleven kommer fra, flere ungdommer slutter av "ikke-skolerelaterte" årsaker, elever slutter mellom skoleårene ikke i løpet av skoleåret". Det er bare noen av funnene i en ny forskningsrapport utarbeidet for Østfold fylkeskommune. - Selv om det ikke er de store overraskelsene i funnene blir dette et viktig bidrag i arbeidet vårt med å få flest mulig ungdommer til å fullføre å bestå videregående opplæring, sier Elin Tvete, leder av opplæringskomiteen.

Lærer underviser i klasserom - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CP

Dette kommer frem i en ny studie hvor alle som gikk ut av ungdomsskolen i Østfold våren 2016 følges gjennom videregående opplæring. Formålet med studien er å kartlegge og forklare ungdommenes kompetanseoppnåelse, om de fullfører og består eller ikke. Denne kunnskapen skal brukes for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Grunnskolen er viktig

Delrapporten viser at det er en klar sammenheng mellom hvilke karakterer ungdommene hadde med seg fra ungdomskolen og hva de oppnår av karakterer etter to år i videregående skole. Jo bedre karakterer fra tiende klasse, jo bedre karakterer første og andre år i videregående skole. Dette er sammenfallende med nasjonal og internasjonal forskning gjennom flere tiår. 

Det er store forskjeller i resultater og prestasjoner etter to år i videregående skole avhengig av hvilken ungdomsskole elevene har gått på. Det er også forskjell i andelen som har fullført og bestått både vg1 og vg2 etter to år avhengig av hvilken videregående skole elevene har gått på.

Ulike årsaker til at unge avbryter utdanningen

Når det gjelder de elevene som slutter videregående skole, viser studien at frafallet skjer mellom skoleårene og ikke i løpet av skoleåret. Det er fortsatt høyest antall sluttere etter vg2 yrkesfag. Det er mange årsaker til at ungdom slutter. 55 prosent oppgir årsaker som ligger utenfor skolen, så som psykiske vansker eller angst, fysisk sykdom eller personlige vansker. 45 prosent av de som slutter oppgir skolerelaterte årsaker som at de var skolelei, hadde valgt feil eller ikke var kommet inn på førsteønske.

- Det viser hvor viktig det er å også jobbe med psykisk helse i skolen. I Østfold har vi satt psykisk helse på timeplanen gjennom satsingen "Tankekraft", sier Elin Tvete.

Om studien

Studien utføres av Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på opppdrag fra Østfold fylkeskommune. I studien følger vi elever som begynte i videregående skole i Østfold i august 2016 gjennom tre og et halvt år i videregående opplæring. I dette arbeidsnotatet, som er den andre delrapporten i prosjektet, følger vi elevene gjennom det andre året i videregående opplæring og inn i det tredje. En fullstendig sluttrapporten vil kommer våren 2020.