Notiser: Olavsdagene, orkestergrav og vitensenter

Dette er noe av det som ble vedtatt i fylkesutvalget 7. juni 2018.

STØTTES: Olavsdagene i Sarpsborg står foran spennende år. FOTO: Olavsdagene - Klikk for stort bildeSTØTTES: Olavsdagene i Sarpsborg står foran spennende år. FOTO: Olavsdagene

Tror Olavsdagene kan få nasjonal oppmerksomhet 

I Sarpsborg inngår Olavsdagene 2019 som en pilotsatsing til det planlagte «Nasjonaljubileet- Norge i tusen år» Stiklestad Nasjonale Kultursenters har tatt initiativ til «Nasjonaljubileet – Norge i tusen år», som starter i 2020 og strekker seg gjennom 10 år fram til 2030.

Sarpsborg kommune søker Østfold Fylkeskommune om 2 millioner kroner i støtte til gjennomføring av hovedarrangementene under Olavsdagene i 2019. Østfold Fylkeskommune inviteres samtidig til å sitte i prosjektets styringsgruppe.

Fylkesrådmannen innstilte i utgangspunktet på å avslå søknaden fordi det ikke er avsatt midler til slike tiltak. 

Fylkesutvalget mener imidlertid Østfold fylkeskommune skal støtte Olavsdagene 2019 med 1 million kroner. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019.  

- Olavsdagene 2019 har potensiale til å bli en satsing som kan vekke nasjonal interesse og oppmerksomhet. Fylkesordfører finner det derfor riktig at fylkeskommunen bidrar og deltar i prosjektet. Det forventes at fylkeskommunens deltakelse synliggjøres under de ulike arrangementene, heter det i fylkesordførerens behandling av saken som et enstemmig fylkesutvalg stiller seg bak.

Gir to millioner kroner mer i orkestergrav-støtte til Sarpsborg scene

Ved Sarpsborg Scene planlegges bygging av orkestergrav. Til dette har Østfold fylkeskommune tidligere gitt 10 millioner kroner over det som heter regionalt utviklingsfond.

Det finnes i dag ingen scener i Østfold som har et format som kan benyttes ved større oppsetninger, og som kan huse for eksempel opera eller større musikaler. En orkestergrav vil være en fasilitet som gir langt større muligheter for å få realisere disse oppsetningene. 

Tidligere har et pris på rundt 25-30 millioner kroner blir antydet. Men nå har Sarpsborg kommune søkt om ytterligere 10 millioner kroner i støtte fra fylkeskommunen. Bakgrunnen er at Sarpsborg nå har fått et mer presist kostnandsoverslag, som lyder på 50 millioner kroner. 

Politikerne i fylkesutvalget kommer søknaden delvis i møte, og gir Sarpsborg kommune ytterligere 2 millioner kroner i støtte.

Dette vedtok flertallet i fylkesutvalget mot Høyres stemmer. 

Skal vurdere Inspiria-søknad i budsjettarbeidet for 2019

Vitensenteret Inspiria har søkt Østfold fylkeskommune om 2.9 millioner kroner til prosjekt UngrØst. Det er planlagt å gå over tre skoleår. Prosjekt UngrØst 2018-2021 er rettet mot ungdom i alderen 16 – 19 år og "tar sikte på å skape medborgerskap og interesse for frivillig arbeid".

Fylkesrådmannen mener prosjektet er spennende og viktig, men innstilte likevel på å avslå søknaden.. 

- UngrØst et stort prosjekt, og fylkeskommunen har ikke satt av midler til å imøtekomme denne type søknader. Samtidig er allerede fylkeskommunen inne med egenandeler til driften av Inspiria. På denne bakgrunn anbefales det at søknaden avslås, heter det i fylkesrådmannens forslag til vedtak. 

Fylkespolitikerne håper imidlertid prosjektet likevel kan støttes.

6. juni bevilget opplæringskomiteen 100 000 kroner fra sin egen disposisjonspost til formålet.

Og i sitt vedtak ber fylkesutvalget om at fylkesrådmannen vurderer å støtte prosjektet over årsbudsjettet for 2019 som legges fram i høst.