Notiser: Ny utdanning på Kalnes, tilstandsrapport for videregående skole og fylkesvåpen for Viken fylkeskommune

Dette er noen av sakene som ble behandlet i fylkestinget 28. mars.  

MØTE: Fylkestinget behandlet en rekke saker 28 - Klikk for stort bildeMØTE: Fylkestinget behandlet en rekke saker 28 Pål Vikesland

Fangst og fiske blir egen utdanning på Kalnes

Fra og med skoleåret 2020/21 opprettes det utdanningslinje innen fangst og fiske ved Kalnes videregående skole. Det vedtok et enstemmig fylkesting 28. mars. 

Forutsetningen for opprettelsen av tilbudet Vg2 Fangst og fiske er tilstrekkelig antall søkere. Videre forutsettes det at næringen kan garantere for læreplasser i faget, samt elevplasser i faget Yrkesfaglig fordypning.

– Havet er framtida, så dette har vi ventet lenge på, sa Mona Vauger fra Arbeiderpartiet fra talerstolen i fylkestinget.   

Vg2 fangst og fiske opprettes ved å veksle inn en annen Vg2-klasse.

– Vi vet ikke hva vi skal veksle inn før vi ser søkertallene, sa Elin Tvete fra Senterpartiet under behandlingen. 

Gleder seg over framgang i videregående skoler

Den siste tilstandsrapporten for de videregående skolene i Østfold viser blant annet at færre slutter og flere får lærekontrakt. Tendensen gleder politikerne i fylkestinget.

– Det er gledelig at den største framgangen vi har i Østfold er på yrkesfag, sa Inger Christin Torp fra Arbeiderpartiet

Les mer om tilstandsrapporten her

Rapporten ble tatt til orientering.

Høyres Roar Lund fremmet et tilleggsforslag om at det strategiske- og tiltaksbaserte arbeidet intensiveres i overgangen til Viken, slik at Østfold drar nytte av og retter seg mot de gode erfaringene innen videregående opplæring i blant annet Akershus.

Forslaget fikk full tilslutning.

Sier ja til Vikens nye fylkesvåpen

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har valgt fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen. Nå skal de tre fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre endelig vedtak. Fylkestinget i Østfold gir tommel opp.

NYTT VÅPEN: Slik ser forslaget til nytt fylkesvåpen ut. - Klikk for stort bilde

– Jeg er veldig fornøyd med dette valget av fylkesvåpen, sa Fremskrittspartiets Håvard Jensen under behandlingen av saken. 

Det stilte flertallet i fylkestinget seg bak. 

Johan Edvard Grimstad fra Senterpartiet foreslo å sende saken tilbake for utredning av flere og andre alternativer for fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Dette forslaget fikk kun Senterpartiets stemmer og falt. 

Dermed har Østfold gjort sitt vedtak. Nå gjenstår behandlingen i fylkestingene i Akershus og Buskerud. Det skjer henholdsvis 8. april og 24. -25. april.  

 

Vil kartlegge stillehavsøsters

Fylkestinget har vedtatt å gjennomføre en kartlegging av hvor det er forekomster av stillehavsøsters i Østfold. Kartleggingen inkluderer en prioritering av hvilke typer områder som bør gis høyest prioritet for fjerning eller reduksjon av bestander av stillehavsøsters.

– Dette er en viktig kartlegging. Vi trenger å vite mer om dette, sa saksordfører Tor Prøitz fra Høyre om saken. 

– Det regionale samarbeidet videreføres i fylkene Viken og Vestfold-Telemark både for effektiv bekjempelse og finne kommersiell anvendelse for stillehavsøsters, heter det videre i vedtaket som var enstemmig. 

Styrker busstilbudet i Moss

Busstilbudet i mosseregionen blir styrket. Fylkestinget gjorde vedtak om at fylkeskommunen snarest skal gå i dialog med Moss kommune og Bane NOR om finansiering av et ytterligere styrket busstilbud i Moss i perioden med jernbaneutbygging, og vedtok videre utvidet bruk av Flexx, blant annet til Larkollen, Fuglevik, Nes og Sjøhagen, samt at reisende skal få kjøpt bussbilletter for 10 kroner utenom rushtiden i perioden fra august og ut 2019.

biogassbuss - Klikk for stort bilde Fredrik Norland

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får endringer i busstilbudet i Moss, sa Sosialistisk Venstrepartis May Hansen i fylkestinget. 

Les mer om tilbudet, som trolig vil være på plass til høsten 2019, i denne saken 

Det jobbes også med nytt busstilbud i Indre Østfold, Halden og i Hvaler kommune. Her tas det sikte på å få plass et nytt tilbud fra og med 1. juli 2020. 

Roser viktig folkehelse-arbeid

En evaluering av Østfoldhelsa 2011-2018 viser veldig gode resultater. 79 prosent av de som kjenner best til arbeidet svarer at partnerskapet er vellykket.

Det gleder politikerne i fylkestinget, og flere påpekte viktigheten av å fortsette folkehelse-arbeidet i årene som kommer. 

– Dette arbeidet må vi aldri stoppe med, sa Britt Gulbrandsen fra Kristelig Folkeparti.

Alle kommunene i fylket deltar i Østfoldhelsa, sammen med blant annet Inspiria, frivilligsentralene og Østfold Idrettskrets. Partnerskapet skal bidra til god folkehelse i fylket og ledes av Østfold fylkeskommune.

Fylkestinget vedtok å ta rapporten til orientering, og henstilte til kommunene om å legge resultatene fra evalueringen frem for politisk behandling.

Pris til årets lærling

Foruten saksbehandling, ble prisen til årets lærling delt ut. Prisen gikk til Tonje Iselin Kragtorp.

Sak om prisutdelingen leser du her