Notiser: Kunstgress, idrettsanlegg og engangsplast

Dette er noen av sakene fylkestinget behandlet 20. og 21. juni. 

MANGE SAKER: Fylkestinget har hatt møtevirksomhet over to dager. Foto: Marte Beck - Klikk for stort bildeMANGE SAKER: Fylkestinget har hatt møtevirksomhet over to dager. Foto: Marte Beck

Skjerper kravene for kunstgress

Gummigranulat i kunstgressbaner forurenser mye. Råde IL blir en av de første i Norge som tar i bruk mer miljøvennlige løsninger. Allerede fra neste år må Østfold-klubber som ønsker spillemidler til kunstgressbaner følge etter. 

Det vedtok fylkestinget 20. juni, som dermed støttet innstillingen til fylkesutvalget fra noen uker tilbake. 

- Vi sier rett og slett at nok er nok. Jeg vet at vi kommer til å få kjeft, fordi gummigranulat er stor økonomi. Men den støyten skal vi ta, for her vi på vinnerlaget, sa Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet under behandlingen av saken. 

Et enstemmig fylkesting var enig i dette.

- Det er veldig flott at Råde Idrettslag tar på seg ledertrøya i prosessen, sa Høyres Monica Carmen Gåsvatn.

Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen var den som satte temaet på politisk dagsorden for en tid tilbake.

- Å bruke gummigranulat og så sette det i sammenheng med folkehelsetiltak, har vært galskap satt i system. Derfor er dette en god dag. En slik omstilling krever mot og kunnskap. Her gjør vi noe på både lokalt og regionalt nivå, som vil utgjøre en viktig forskjell, sa han.

Fordelte 65 millioner til idrettsanlegg

Østfold har fått rekordsummer fra de statlige tippemidlene til fordeling til idrettsanlegg i fylket i år. Det er både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som nyter godt av dette overskuddet fra Norsk Tippings pengespill.  

- Dette er en gladsak. Her sprer vi midler godt utover hele Østfold, sa Arbeiderpartiets Andreas Lervik under behandlingen av saken. 

Det var Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen enig i. 

- Her er det bredde i fordelingen, og det blir spennende hvordan dette benyttes, sa han.

I denne saken kan du se hvilke anlegg som støttes

Flytter fylkeskommunal skole fra Nabbetorp til Kalnes

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Nabbetorp gir opplæring til elever fra barneverninstitusjoner i Østfold. Skoleavdelingen har i flere år holdt til i leide lokaler på Nabbetorp i Fredrikstad. Lokalene er gamle og tilfredsstiller ikke lenger kravene til undervisning og drift. Det er derfor utredet ulike løsninger for å sikre at elever og lærere får tilgang til undervisningslokaler som tilfredsstiller dagens tekniske og pedagogiske krav.

Saken har allerede vært på en runde i de politiske organene. Administrasjonen fikk da i oppdrag å gjøre en ny vurdering av to ulike alternativer for lokalisering:

  • Videreføring av dagens lokalisering med nødvendige bygningsmessige tilpasninger
  • Realisering av nybygg på Kalnes

Etter en ny vurdering av både skolefaglige, eiendomsmessige og økonomiske forhold anbefaler fylkesrådmannen nybygg på Kalnes. Nybygget vil koste rundt 30 millioner kroner. 

Det var et enstemmig fylkesting som stemte for et nybygg 20. juni. 

Her kan du lese mer om dette prosjektet

Aksepterer ikke utsettelse av jernbaneutbygging

Politikerne i fylkestinget forventer at jernbaneutbyggingen i Østfold fortsetter i det tempoet som tidligere er vedtatt i gjeldende Nasjonal Transportplan.

Jernbanedirektoratets handlingsprogram for 2018-2029 er sendt ut på høring.Fylkestinget behandlet saken 20. juni, og her kan du lese vedtaket som da er Østfold fylkeskommunes offisielle høringssvar.

Vil fase ut bruk av engangsplast i 2019

– Hvordan kan Østfoldfylkeskommune bidra til å redusere bruk av plast i sin virksomhet? Kan Østfold fylkeskommune invitere for eksempel gjennom Klima Østfold nettverket til en offensiv Østfold satsning med å redusere bruken av plast?

Disse spørsmålene ønsket Arbeiderpartiets Cecilie Agnalt debatt rundt, i form av en såkalt interpellasjon til fylkestinget. Bakgrunnen var blant annet den store trusselen plastsøppel representerer mot naturmangfold, friluftsliv og lokalt næringsliv, og er et lokalt og globalt problem. Engasjementet rundt plastrydding er blitt stort de siste årene og mange ønsker å bidra i kampen mot forsøpling.

I svaret til fylkestinget roste fylkesordfører Ole Haabeth initiativet til partikollega Agnalt.

Han fremmet så vedtaksforslag om at Østfold fylkeskommune vil arbeide for å fase ut all unødvendig engangsplast i løpet av 2019, og kommuner, organisasjoner og næringsliv inviteres til en dugnad mot plastforsøpling.

Dette stilte et enstemmig fylkesting seg bak, men HøyresTor Prøitz påpekte at plasten også vil spille en rolle i framtiden.

- Vi har en utfordring som er betydelig, men vi må ikke undervurdere plastens betydning i samfunnet i dag. Det gjøres betydelig innsats, også fra de som produserer plast, for å endre situasjonen. Her er norsk plastbransje og gjenvinningsbransje godt i gang. Jeg ser ganske optimistisk på framtiden med tanke på å få kontroll på dette ,sa han.