Notiser: Hummer, kompetanseforum og TV-aksjon

Dette er noe av det som skjedde i fylkesutvalget 19. september. 

Klikk for stort bildeBEVARING: Det bør opprettes tre nye bevaringsområder for hummer i Østfold, mener fylkesutvalget. Martin Wahlberg/Istock

Ønsker fire bevaringsområder for hummer

Fiskeridirektoratet har oppfordret Østfold fylkeskommune til å forslå til flere bevaringsområder for hummer i fylket vårt. Bakgrunnen for dette er den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene siden 1960-tallet.

I dag er det ett slikt bevaringsområde i Østfold.

Fylkesutvalget anbefaler enstemmig Fiskeridirektoratet å opprette fire bevaringsområder for hummer i Østfold:

  • Kvernskjær i Hvaler på ca. 4,5 km2 (utvidelse av dagens område)
  • Heia i Hvaler på ca. 7,1 km2.
  • Rauerfjorden i Fredrikstad på ca. 8,4 km2.
  • Mossesundet i Moss på ca. 6,9 km2. Områdenes utstrekning fremgår av fire vedlagte kart.

I bevaringsområdene foreslås forbud mot å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, jukse eller dorg. Passive redskaper som garn, ruser og teiner blir da ikke tillatt.  
– Det er fint at vi kan skjerme noen områder på denne måten, sa Høyres Simen Nord under behandlingen av saken. 
– Det å ha denne typen bevaringsområder gir også gode ringvirkninger utover disse områdene, supplerte fylkesordfører Ole Haabeth.

Støtter TV-aksjonen

Østfold fylkeskommune bevilger 120.000 kroner til den årlige TV-aksjonen på NRK. I 2019 går TV-aksjonsmidlene til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. Midlene fra årets aksjon skal bidra til å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Vedtaket i fylkesutvalget var enstemmig.

Gir høringsuttalelse til kommuneplaner i Nye Moss og Våler

Nye Moss kommune og Våler kommune har for tiden flere deler av sine kommuneplaner ute på høring. Fylkesutvalget vedtok 19. september enstemmig Østfold fylkeskommunes høringsuttalelser til disse.

– Det er fint at vi kan jobbe på denne måten når kommunene trenger et blikk utenfra. Det viser at fylket fungerer, sa Kristelig Folkepartis Britt Gulbrandsen under behandlingene av høringsuttalelsene. 

Høringsuttalelsene finner du her:

Tommel opp for kommuneplan i Skiptvet

I juni ga fylkesutvalget innsigelse på deler av kommuneplanen for perioden 2019-2030 Skiptvet sendte ut på høring. Innsigelsene handlet blant annet om såkalte hensynssoner for kulturmiljø og kulturlandskap. Siden den gang har Skiptvet gjort justeringer, og 19. september vedtok fylkesutvalget enstemmig at innsigelsene fra Østfold fylkeskommune nå er imøtekommet.

Saken fylkesutvalget behandlet 17. september kan leses her

Ønsker videreføring av Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold videreføres som 2-årig prosjekt. Organisering etter denne perioden utredes og sees i sammenheng med nye nærings- og kompetansestrategier for Viken fylkeskommune.

Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg.

Målet med Kompetanseforum Østfold er å samle representanter fra ulike sektorer og organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv til en systematisk og samordnet dialog. Et av målene er å utarbeide et kunnskapsbasert og mer treffende grunnlag for lokale analyser, tiltak og satsinger. 

Østfold er det første fylket som har tatt i bruk en slik modell, og «Østfoldmodellen» blir fulgt med stor interesse fra Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og andre fylkeskommuner.

Etableringen av Kompetanseforum Østfold har tidligere fått ros i stortingsmeldingen "Berekraftige byer og sterke distrikt".

Flere fylker vurderer tilsvarende satsing, og Hordaland og Trøndelag fylkeskommuner har nå etablert sine Kompetanseforum etter modell fra Østfold.