Notiser: Digital bærekraft, cruise-prosjekt og båtrestaurering

Dette er noen av vedtakene fylkesutvalget fattet 14. desember.

 Fylkesutvalget - Klikk for stort bilde

Gir millioner til Næringsriket Østfolds hovedprosjekt

Fylkesutvalget gir 4,8 millioner kroner til Næringsriket Østfolds hovedprosjekt er titulert "Digital bærekraft Østfold - Smarte byer og samfunn".

Hovedprosjektet har følgende effektmål:

  • Østfold skal fremstå som det mest innovative fylket innen digitalisering og smarte byer og samfunn.
  • Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om digitalisering og smart by og samfunn i Østfold, ved næringslivet, offentlig sektor, akademia og innbyggere.
  • Digital bærekraft Østfold skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sysselsetting og sikre samhandling mellom det private næringslivet, offentlig sektor, akademia og innbyggere.

– Dette er ille bra. Det er mye penger, men det er et av områdene hvor Østfold virkelig kan ta en rolle, og hvor det også er dumt hvis ikke tar en rolle, sa Senterpartiets Johan Edvard Grimstad under behandlingen av saken.

Det var et enstemmig fylkesutvalg enig i. 

Støtter cruise-prosjekt

VIsit Fredrikstad og Hvaler har søkt om 800.000 kroner i videre støtte til prosjektet Cruise Østfold. Målet med dette prosjektet, som har pågått i tre år, har vært å gjøre Fredrikstad Cruiseport til den mest attraktive cruisedestninasjonen i Oslofjorden.  

I utgangspunktet var ble det gitt støtte treårig prosjekt, finansiert av Østfold fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fredrikstad kommune, Borg Havn IKS og Visit Fredrikstad og Hvaler.

Men når Visit Fredrikstad og Hvaler nå har søkt om støtte i to år til, mente fylkesrådmannen at dette bør avslås.   

– Cruise er et omstridt segment innenfor reiselivsnæringen. Den har et verdiskapingspotensial med antall kunder som kommer med båtene, men det er omstridt hvor mye kundene legger igjen hos lokalt/regionalt næringsliv. I tillegg er næringen omstridt pga. utslipp fra båtene og slitasje på natur- og kulturlandskapet, het det blant annet i fylkesrådmannens vurdering.

Politikerne i fylkesutvalget er imidlertid ikke enig i at støtten bør stoppes.

Arbeiderpartiets Andreas Lervik la fram følgende forslag: 

- Fylkesrådmannen bes gå i dialog med søker og Fredrikstad kommune med mål om å finne et økonomisk rammeverk, slik at prosjektet kan vedlikeholde produkt- og markedsarbeidet i 2018 og 2019 i påvente av ventet markedseffekt i 2020.

Dette ble også vedtaket fra et enstemmig fylkesutvalg. 

– Vi jobber med å få økt turisme, og å skaffe arbeidsplasser til fylket. Når vi så har satt i gang dette prosjektet er det uheldig å gi oss en runde før mål, sa Senterpartiets Johan Edvard Grimstad

Støtter restaurering av rutebåt

Dampskipet M/S Hvaler har en lang historie i Fredrikstad og Hvaler-skjærgården, en historie som er samlet og formidlet av Stiftelsen D/S Hvaler. Stiftelsen har tatt på seg et stort samfunnsansvar ved å redde båten og ved å ta på seg det omfattende restaureringsarbeidet.

Det har blant annet resultert i at M/S Hvaler har fått status som "Verneverdig skip" av Riksantikvaren. Nå har stiftelsen D/S Hvaler søkt om 500 000 kroner som skal bidra til å oppgradere rutebåtens el-installasjoner og sikkerhetssystem. 

Fylkesrådmannen foreslo å støtte restaureringen med 350 000 kroner.

En enstemmig fylkesutvalg var imidlertid i det gavmilde hjørnet denne desemberdagen.

– Her blir det gjort en flott jobb. Vi mener vi kan imøtekomme denne søknaden i sin helhet. Det er jo tross alt jul snart, sa Arbeiderpartiets Andreas Lervik. 

- Dette høres ut som julebjeller i mine ører, supplerte Fremskrittspartiets Leif Eriksen.  

Dermed får D/S Hvaler en halv million kroner til restaureringen. Midlene tas fra potten "Reserverte bevilgninger til fylkesutvalgets disposisjon".

Foreslår styrekandidater i Innovasjon Norge

Valgkomiteen i Innovasjon Norge har bedt sine eiere, blant dem Østfold fylkeskommune, om innspill til kandidater til innovasjon Norges styre. Fylkeskommunene skal foreslå to kandidater hver. 

Fylkesutvalget vedtok at følgende to Østfold-kandidater foreslås.

  • Forskningsdirektør i Borregaard Kristin Misund.
  • Daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling Yngvar Trandem