Norsk-tysk «forsøstring»

På kvinnedagen sto de gode forbindelsene mellom Østlandssamarbeidet (8 norske fylker på Østlandet) og den tyske delstaten Schleswig-Holstein sentralt da partene møttes til felles kommisjonsmøte i Fredrikstad. Det er kanskje mye som skiller dem, men de har også flere felles utfordringer og samarbeidsprosjekter - det maritime har de også felles. Og et ønske om å fortsette det gode samarbeidet og utvikle det videre.
Et knippe norske og tyske kvinner på kvinnedagen, samlet i Fredrikstad - Klikk for stort bildeEt knippe norske og tyske kvinner på kvinnedagen, samlet i Fredrikstad

– For Schleswig-Holstein er denne typen bilaterale forbindelser svært viktige. Vi får ny inspirasjon, vi får høre hvordan dere løser problemer vi går rundt og tenker på, og satsingen på interreg-programmene er svært interessant for oss. Det maritime binder oss sammen, og vi har mye å hente på å holde hverandre orientert. Miljøsatsingen er viktig, og mitt mål er at vi oppnår resultater etter hvert. Men for å oppnå resultater må vi kjenne hverandre på politiker- og byråkratnivå, og her er både interreg og samarbeidet med Østlandssamarbeidet svært viktig, sier Dr. Sabine Sütterlin-Waack, som er delstatsminister i Schleswig-Holstein for justis, europeiske forbindelser, forbrukervern og likestilling.

Dr - Klikk for stort bildeDr

Energi og kultur

Blant de mange temaene som var oppe på bordet torsdag, var energi og miljø, skole- og ungdomssamarbeid samt kultur. Tyskerne fra nord, på grensen til Danmark, fikk en grundig presentasjon av satsing på skogindustri, men måtte svare at de dessverre ikke hadde særlig med skog å gjøre business ut av. Samferdselsprosjekter derimot har de mange av, og disse er hyperaktuelle også for de norske samarbeidspartene. Undersjøisk togtunnel mellom Danmark og Tyskland (Fehmern Belt) som gjør det lettere å satse på gods på bane, er et av dem.

Også Østlandsutstillingens langvarige samarbeid med delstaten, som årlig manifesterer seg i utstilling med verker fra begge parter, trekkes fram som en suksesshistorie. Mye fordi kulturen i stor grad er felles, men også fordi dette er et konkret område det er enkelt å se resultater av samarbeidet på.

– Godt naboskap

– Det er viktig å ha gode forbindelser til, og samarbeid med, nabolandene sine. Og Tyskland er jo faktisk et naboland. Sammen med Sverige er de den viktigste handelspartneren Norge har. Vi er jo også avhengig av Tyskland når det gjelder vår tilgang til Europa, både når det gjelder vei, bane og sjø. Møter som dette er viktig for erfaringsutveksling, men jeg må jo også si at det er hyggelig å kunne få vise fram Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Han deltok sammen med kollegene i Østlandssamarbeidet.

Internasjonal sjef i Østfold fylkeskommune, Kjersti Helene Garberg, har dette å si om det tysk-norske samarbeidet:

– De som deltok på kommisjonsmøtet er medlemmer av forskjellige europeiske organisasjoner. Ved å møtes bilateralt på denne måten legges det til rette for politiske diskusjoner og for å bringe dem videre til våre andre europeiske arenaer. Vi kan også bli enige om å utvikle felles prosjekter. Det er nok mange forskjeller mellom oss, men samtidig mye vi har felles. Og utfordringer knyttet til miljø og maritime spørsmål, infrastruktur og transport, er jo absolutt felles saker. De europeiske samarbeidsarenaene vi møtes på er for eksempel Nordsjøkommisjonen, STRING-Nettverket (mellom Oslo og Hamburg) og BSSSC (Østersjøsamarbeid) og i felles interreg-prosjekter. Norge har en egen Tysklandsstrategi, og vårt samarbeid med Schleswig-Holstein bygger oppunder denne, sier hun.