Nå skal næringslivet i Østfold bli enda grønnere

Klimapartnere Østfold er etablert, og med seg på laget har de flere store bedrifter og kommuner.
" " - Klikk for stort bilde Istock

Onsdag 3.april var det stiftelsesmøte der Klimapartnere Østfold formelt ble etablert. Et regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Klimapartnere søker å etablere et konstruktivt klimasamarbeid med lokale aktører fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia, fylkeskommunen og kommunene.

Allerede fra oppstartstidspunktet er flere sentrale aktører med og legger fundamentet og har meldt sin interesse for å bli klimapartnere; Østfold Energi, Østfoldforskning, Høgskolen i Østfold og COWI.

I tillegg vil Østfold fylkeskommune bli Klimapartner, og bidrar med betydelige ressurser i prosjektet. 

– Ny giv

Representanter fra både Sarpsborg og Fredrikstad kommuner var tilstede og positive til stiftelsen av Klimapartnere Østfold, dette i tillegg til at alle kommunene i Klima Østfold har vedtatt å samarbeide.

– Østfold fylkeskommune tar samfunnsutviklerrollen på største alvor, sier Ole Haabeth, fylkesordfører (Ap). Vi ønsker å bidra til å nå verdens klimamål og FNs bærekraftsmål. Det greier vi ikke uten næringslivet på lag. Derfor vil vi gi ny giv til denne samarbeidsarenaen.

Helene Frihammer, regionkoordinator for Klimapartnere, sier:
– Gratulerer til Østfold! Det blir en styrke for alle nettverkene at vi kan dele erfaringene mellom oss, og gjenbruke tilnærminger som vi vet fungerer. Vi ser fram til samarbeidet.

Nå starter arbeidet å kontakte næringslivet, øvrige virksomheter og kommuner.

– Regionene samarbeider selvsagt tett, men litt vennskapelig konkurranse skader vel ikke sier Stine Nygaard, koordinator for Klimapartnere Østfold. La oss markere Østfoldregionen på «Klimapartnerkartet».

Bedre rustet

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

 

Det stilles noen krav for å bli en Klimapartner:

  • 1) Levere klimaregnskap (her bistår Klimapartnere).
  • 2) Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO eller annet)
  • 3) Miljøledelse integrert i virksomheten.
  • 4) Topplederforankring, sikrer forpliktelse og kvalitet på samarbeidet.
  • 5) Medlemsavgift – dette også for å sikre at det er et genuint engasjement hos partnerne.

 

I dag finnes det Klimapartnere-nettverk i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland. Disse representerer til sammen nesten 120 partnervirksomheter, med over 70 000 ansatte og 40 000 studenter.

I løpet av 2019 blir Klimapartnere Trøndelag, Nordland og Østfold opprettet. Ytterligere 3 regioner har søkt om midler for oppstart. Et nasjonalt nettverk som gir tyngde og større effekt i samarbeidet med næringslivet og andre aktører for en mer klimavennlig fremtid.

Målet er å sammen bidra til at Norge blir grønt, region for region.

Om Klimapartnere:

  • Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Alle nettverk er selvstendige, men arbeider etter samme metode og overordnede strategi.
  • I 2019 feirer Klimapartnere-metoden 10 år. Initiativet ble startet i 2009 i Agder og spredde seg til Hordaland i 2014. Innen 2019 finnes Klimapartnere i de fleste av landets regioner.
  • Les mer om Klimapartnere på www.klimapartnere.no

 

Er du interessert? Ta kontakt med: 

Stine T. Nygaard
Prosjektleder, Klimapartnere Østfold

Tlf: 975 21 979
Epost: Stinetn@ostfoldfk.no

Tekst: Klima Østfold