Nå kan din skole søke om RØRE-midler

Gavedryss til skoler som er villige til å RØRE på seg: Seks millioner kroner skal deles ut i fjerde og siste utlysningsrunde av RØRE-prosjektet. Alle skolene i Østfold har mulighet til å søke om midler for å realisere sine prosjekter. Søknadsfrist 2. april 2019.

To jenter hopper og smiler - Klikk for stort bilde Cathrine Rød Gundersen

Slik søker du

Skoler i Østfold kan søke om støtte til spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og/eller søvn og psykisk helse.

Alle skal med!

Spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold, søvn eller psykisk helse ønskes velkommen. Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp oppfordrer de skolene som ennå ikke har deltatt i prosjektet til å kjenne sin besøkelsestid:

- Drømmen hadde vært om vi denne gangen klarte å få med alle skolene i hele Østfold.

God helse, god fysisk form og nok søvn er viktige forutsetninger for læring. Og gjennom prosjektet «RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring» har man så langt delt ut 16,6 millioner kroner fordelt på 267 prosjekter på 81 skoler. Målet er at flest mulig skal fullføre utdanningen sin.

- Det gjøres veldig mye bra arbeid ute på skolene og disse midlene har bidratt til alt fra gratis skolefrokost, hinderløyper i skolegården til prosjekter som skal styrke den psykiske helsa. Nå er vi veldig spente på å se hva som dukker opp denne gangen, sier styreleder Torp. 

Finansiering

Det er Sparebankstiftelsen DNB som har gitt 26 millioner kroner i gave til Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa for å jobbe for at skolene i Østfold skal bli helsefremmende. I tillegg har Østfold fylkeskommune også bidratt med midler for å realisere prosjektene.

Frist

Søknadsfristen for fjerde og siste utlysning av tilskuddsordningen RØRE er 2. april 2019.

Tildeling gjøres i Østfoldhelsas styremøte 29.5.2019

Les mer om søknadsprosessen her!