Miljøet på stell

Om ikke Karius & Baktus er utradert ved Halden tannklinikk, så er iallfall det miljømessige nå dokumentert på stell. Onsdag markerte de sertifiseringen som miljøfyrtårn.
Elin Tvete og Svetlana Kobets - Klikk for stort bildeElin Tvete og Svetlana Kobets

Fra "beviset" som nå befinner seg på tannklinikken i Halden, sakses følgende:

Veggpryd - Klikk for stort bildeVeggpryd "Sertifiseringen viser at de ansatte ved Halden tannklinikk er opptatt av å drive klinikken så ressursbesparende som mulig, og gjør det de kan for å

  • spare energi
  • lete fram miljøvennlige produkter
  • kildesortere - sortere ut det avfallet det er avtaksmuligheter for  
  • forsøke å finne nedbrytbare engangsartikler til «skobeskyttere» og minimere risiko ved å drive et godt HMS-arbeid.
  • Målene er konkrete, realistiske og gjennomførbare!

Halden tannklinikk har jobbet godt, systematisk og effektiv med miljøkartleggingen. De har nedsatt en arbeidsgruppe internt på klinikken som har samlet inn informasjon til miljøkartlegging og klima- og miljørapport. Forankring av arbeidet hos ledelsen er viktig, og det er en styrke at virksomhetsleder har holdt i arbeidet og deltatt fast inn i arbeidsgruppen"

Alle deltar

Så langt det skriftlige. Klinikksjef Svetlana Kobets utdyper:

– Når det gjelder miljøskadelig avfall, har vi allerede gode rutiner med leverandører. Farlige stoffer filtreres bort allerede i utstyret, og det settes jo ikke inn amalgam lenger. Sånn sett gjør teknologien det mulig for oss å være miljøvennlige. Det at vi er i et nytt bygg, har nok også hjulpet, men det viktigste er den innstillingen og iveren alle som jobber her har lagt for dagen. Miljø er jo et fellesansvar, men også et ansvar som hviler på den enkelte. Og de ansatte var flinke til å sortere og tenke miljø lenge før vi begynte arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering, forteller hun.

Kildesortering ved Halden tannklinikk - Klikk for stort bildeKildesortering ved Halden tannklinikk

I januar 2018 ble det holdt oppstartsmøte for tannklinikkene hvor det ble informert om ordningen og arbeidet frem mot sertifisering. Hver virksomhet får i tillegg individuell oppfølging frem mot sertifisering. Tannklinikkene har ikke vært sertifisert tidligere.         

Moss venter

Fem tannklinikker er i mål med sertifiseringen, Halden inkludert. Moss tannklinikk utsettes i påvente av klinikksammenslåing mellom Moss og Rygge.

– Jeg vil berømme det arbeidet dere har gjort. Jeg skjønner at miljøet har vært i tankene deres lenge, og nå er det enda lenger framme i bevisstheten, sa leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete, til de ansatte ved Halden tannklinikk.