Mange spennende gjester klare for Østfoldkonferansen 2018

Kommunalminister Jan Tore Sanner er blant foredragsholderne på Østfoldkonferansen 2018. Konferansestyrets leder Siv Henriette Jacobsen er fornøyd. Nå kan du melde deg på.

Jan Tore Sanner - Klikk for stort bildeJan Tore Sanner

Her melder du deg på Østfoldkonferansen

– Vi har fått på plass et konferanseprogram som er viktig og riktig. Vi skal bli enda mer attraktive for næringslivet på Østlandet i årene som kommer. Det er tøff konkurranse med andre regioner, men mye ligger til rette for at Østfold skal kunne ligge i front. I dette arbeidet vil vi få mange innspill gjennom programmet som nå er klart på Østfoldkonferansen, sier Østfoldkonferansestyrets leder Siv Henriette Jacobsen.

Mulighetsriket Østfold - attraktivitet og næringsutvikling. Det er tema for Østfoldkonferansen 2018.

Programmet er nesten ferdigspikret, men det er allerede klart at en rekke spennende gjester fra både politikk, næringsliv og akademia gjester konferansen.

Ministerbesøk, paneldebatter og moderne næringslivsledere

Den kanskje mest kjente gjesten er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han gjester konferansen 16. januar. 

Tema for Sanners innlegg er framtidens kommuner og regioner, og dette blir også tema for samtale mellom Sanner og tre av Østfolds ordførere i etterkant.

– Vi vet at norske regioner og byer kommer til å endre seg i årene som kommer. Å få besøk av statsråden som har det øverste politiske ansvaret for dette arbeidet, er derfor svært nyttig, sier Jacobsen.  

Blant andre gjester er administrerende direktør Ole Christian Apeland fra Kommunikasjonsbyrået Apeland AS, sjef Thomas Borgen fra Danske Bank, innovasjonssjef Ingunn Olsen fra Sykehuset Østfold og biologiprofessor Dag O.Hessen..

Løken Stavrum er konferansier

Årets konferansier er  Kjersti Løken Stavrum, som i dag arbeider i Tinius-stiftelsen.

Kjersti Løken Stavrum - Klikk for stort bildeKjersti Løken Stavrum

Hun har lang bakgrunn fra norsk presse, blant annet som generalsekretær i Norsk Presseforbund og en rekke redaktørroller i Aftenposten. 

Hun kommer opprinnelig fra Sarpsborg, og returnerer dermed til sin gamle hjemby.

Skal bygge stolthet og entusiasme

Mulighetsriket er et fellesprosjekt av mange av de sentrale institusjonene i Østfold. Mulighetsriket jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold.

Prosjektet ble lansert i høst og nå er ønsket å skape enda mer blest rundt denne viktige satsingen på Østfoldkonferansen, forteller Jacobsen. På Østfoldkonferansen vil det også bli anledning til å treffe de 12 østfoldingene som ble valgt ut til å være ambassadører for fylket vårt det kommende året.

– Det er 12 virkelig flotte ambassadører. Vi skal skape mer positive oppfatninger av Østfold og næringslivet  – og bygge stolthet, samhold og entusiasme innad i fylket. Det er et prosjekt vi på sikt håper kommer hele Østfolds befolkning til gode. Det er derfor naturlig at vi vier Mulighetsriket ekstra oppmerksomhet på Østfoldkonferansen, sier Jacobsen.