Lærling- og lærebedriftsundersøkelsen 2018

Høsten er her, og tiden på året der lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter inviteres til å si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassene.


Lærlinger illustrasjon 1 - Klikk for stort bilde Shutterstock

Begge undersøkelsene er åpne fra 15. oktober til 20. desember. 

Resultatene fra undersøkelsene brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskning.

Nytt av året er at den årlige rapporteringen som er lovpålagt lærebedriftene er koblet sammen med Lærebedriftsundersøkelsen. Gledelig er det også at antall spørsmål i undersøkelsene er kraftig redusert sammenlignet med tidligere år.

Les mer om Lærling- og lærebedriftsundersøkelsen